Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?

FRÅGA
Hej,Jag ska bli sambo och har sagt upp min lägenhet och påbörjat flytten till honom och från och med 1 mars är vi skrivna på samma adress.Han äger huset (han köpte det för ca 1 1/2 år sedan) och jag flyttar in i huset men har inte köpt in mig i huset. Jag vet att huset är hans så ägarskapet på huset är det inga problem med. Men är det något speciellt jag behöver tänka på eftersom jag mer eller mindre blir hyresgäst hos honom? Finns det några "fallgropar" som jag inte ser? Jag tänker om ni har några bra tips eller en "checklista" för att se att jag har tänkt på "allt"? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att ange vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som kan hända vid en eventuellt framtida separation, vilket gör sambolagen tillämplig.

Vad ingår vid en bodelning?

På begäran av någon av samborna så ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen). Detta gäller under förutsättning att ni inte har ett samboavtal om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen). Vad som utgör samboegendom är gemensam bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Detta innebär att sådant som ni tar med er in i förhållandet inte kommer ingå vid en eventuellt framtida bodelning. Med andra ord är det endast de möbler och liknande som ni köper gemensamt som utgör samboegendom.

Finns det något annat att tänka på?

Eftersom huset som sagt var inte räknas in i samboegendomen kan det vara värt att tänka på att inte lägga ner för stora kostnader på renoveringar och andra förbättringar utan att skriva ett avtal om att du har rätt till en viss andel vid en framtida försäljning.

Sammanfattning

Du behöver inte göra något särskilt med den egendom som du eventuellt tar med dig till huset för att försäkra dig om att den inte ska ingå vid en framtida bodelning. Vill du inte att bohag som du köper under ert förhållande ska utgöra samboegendom så kan ni skriva ett samboavtal. Utöver det kan det vara värt att fundera på hur stora kostnader du ska lägga på att förbättra bostaden utan att skriva ett avtal som ger dig rätt till en viss andel vid en framtida försäljning.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3014)
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?
2021-10-09 När anses ett par stadigvarande bo tillsammans i sambolagens mening?

Alla besvarade frågor (96356)