Faktura högre än muntlig offert

Hej Jag fick en offert/pris muntligt via telefon på ett jobb som skulle utföras.Bad om en pappersoffert men fick ingen.Det skulle asfalteras på min gård och priset Jag fick var 200 kr per kvadratmeter + 25% moms.Jag frågade om ROT-avdrag och fick svaret det blir ingen timdebitering det blir bara matr.kostnad för asfalteringen.48 kv/m=12000 ink moms. Sen kom fakturan 55 kv/m á 205 kr +moms.Dessutom så tillkom det 5 timmar i "justeringskostnader" á 605 kr+moms.Vittnen finns på samtalet men har ju bara hör Mig prata.Hur ska Jag göra med denna faktura?Har bestridigt den så klart.

Lawline svarar

Hej

Du har gjort helt rätt som har bestritt fakturan.

En offert som lämnas muntligen står sig som ett anbud enligt avtalslagens mening och genom att du i enlighet med den muntliga offerten ger asfaltsläggaren i uppdrag att asfaltera på din gård har ni uppnått ett avtal enligt det pris som angavs i offerten.

Det som är trist med muntliga offerter är att det är svårt att bevisa i en domstol att du faktiskt har fått ett annat lägre pris än vad som föreskrivs på fakturan. Det är svårt att säga vilka dignitet dina vittnen uppnår vid eventuell tvist, eftersom de efter vad du anger endast har hört vad du har sagt och inte asfaltsläggaren i fråga.

Det du bör göra i detta läge är att skriftligen (om detta inte redan har gjorts) bestrida fakturan till den del fakturabeloppet överstiger det muntliga anbudet. Bestridandet ska innehålla uppgift om vilken faktura bestridandet avser, att du bestrider fakturan samt orsaken till varför du bestrider fakturan (här att den strider mot den muntliga offert som angavs när avtalet ingicks). Spar även en kopia på ditt bestridande och all annan eventuell kommunikation med din motpart i händelse av tvist i domstol eller med Kronofogden. Bestridandet bör skickas per e-post, fax eller rekommenderat brev och med fördel innehålla en uppmaning till din motpart att inkomma med skriftligt svar till dig inom föreskriven tid.

Därefter bör du betala den del av fakturan som du anser att ni har kommit överens om. Detta därför att du inte skall hamna i dröjsmål med betalningen. Du bör med fördel även kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och se utifall de kan hjälpa dig i ärendet. Skulle ärendet överlämnas till ett inkassoföretag är det viktigt att du även bestrider den tvistiga delen av fakturan till detta bolag men att du medger fakturan till den del som den överensstämmer med ert muntliga avtal. Det följer nämligen av god inkassosed att en bestridd faktura inte får överlämnas till Kronofogden om fordran vidhålls utan att din motpart istället får vända sig direkt till domstol om han vill kräva betalt i enlighet med fakturan. Skulle ett inkassoföretag efter det att du eventuellt ha bestridit fakturan även till dem ändå vända sig Kronofogden bör du underrätta Datainspektionen om detta, som är tillsynsmyndighet över all inkassoverksamhet i landet.

Jag beklagar den uppkomna situationen och hoppas att det löser sig!

Victor SundhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo