Faktorer som påverkar vårdnadsfrågan

2020-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!En vän till mig har barn med en man som hon nu har separerat ifrån. Det var inte en lätt och trevlig separation utan hon kände sig tvungen till att fly med barnet eftersom han betedde sig så aggressivt och våldsamt. Han är nu också dömd för olaga hot mot henne. De påbörjade en vårdnadstvist men efter att hon fått intermistiskt (heter det så, tillfällig menar jag i alla fall) enskild vårdnad gav han henne sen helt och hållet enskild vårdnad och barnet har nu umgängesrätt med sin pappa. Han hotar dock mamman från och till med att stämma för att få tillbaka vårdnaden om barnet om hon inte går med på hans krav om hur mycket han får umgås med sitt barn. Hur stor chans har han att få till delad vårdnad när det är han som gett ifrån sig vårdnaden från första början? Eller tar tingsrätten inte med det i beräkningarna?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera faktorer som domstolen tar hänsyn till när man avgör vårdnadsfrågan, bland annat föräldrarnas lämplighet, föräldrarnas samarbetsförmåga och risken att barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för våld. Hot eller våld mot den andra föräldern talar mot en förälders lämplighet som vårdnadshavare, likaså grova samarbetssvårigheter när föräldrarna av olika anledningar inte kan kommunicera på ett tillfredställande sätt.

Att en förälder går med på ensam vårdnad hindrar inte föräldern att återigen få vårdnadsfrågan prövad (6 kap. 5 § föräldrabalken). Den faktorn i sig talar således inte ensamför att vårdnaden inte skulle kunna bli gemensam. Däremot finns det andra saker som du har radat upp som påvisar att gemensam vårdnad inte är lämplig, så som våld eller hot mot den andra föräldern. Eftersom domstolen gav ett interimistiskt beslut om ensam vårdnad i kombination med all övrig information talar mycket för att vårdnaden vid en ny tvist inte skulle bli gemensam.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (824)
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?
2021-04-01 Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer en dom om umgänge?
2021-03-31 Tvist om vårdnad och boende

Alla besvarade frågor (91130)