Faktorer som beaktas i vårdnadstvister

2017-11-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag har varit med om en vårdnadstvist och pappan fick ensam vårdnad fast han har ljugit och hotat mamman. Mamman har vårdnaden om halvsyskon som bor heltid hos henne. Mamman har tagit hand om detta barn heltid sen födseln då pappan aldrig varit intresserad av barnet förrän vid skilsmässan då alla hot började. Hur kunde han få ensam vårdnad?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten för domstolens bedömning vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är alltid barnets bästa. Vid bedömningen av vad som utgör barnet bästa beaktar domstolen särskilt:

Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa Att barnet har en god och nära kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2a § FB).

Inom svensk rätt är den allmänna utgångspunkten att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Ibland utdömer dock domstolen ensam vårdnad till en av föräldrarna.

I mitt svar kommer jag att översiktligt redogöra för vad som krävs för att domstolen ska kunna utdöma ensam vårdnad.

Domstolens bedömning gällande vårdnad

När domstolen ska ta ett beslut om ensam vårdnad görs en samlad bedömning av olika faktorer. En viktig faktor är bland annat hur väl föräldrarna kan samarbeta i frågor som berör barnet, hur barnets kontakt med föräldrarna sett och ser ut och hur föräldrarna ställer sig till vårdnadsfrågan. Domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. Det beaktas också om någon av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare, ex. om missbruk eller annat förekommer som påverkar förälderns möjlighet att ta hand om barnet eller om föräldern brukar våld mot barnet.
(6 kap. 5 § och 7 § FB)

Barnets egen vilja tillmäts även betydelse beroende på ålder och mognad. Barnets rätt till stabilitet och kontinuitet, såsom möjlighet att få gå kvar i samma skola och ha möjlighet att umgås med samma kamrater, är också en viktig faktor i bedömningen.

Domstolens bedömning görs alltid utifrån omständigheter i det enskilda fallet och därför är det svårt att identifiera exakt vilka orsaker som gjorde att domstolen utdömde ensam vårdnad i detta fall. Sammanfattningsvis utgör alltså barnets bästa och lämpligheten hos respektive förälder viktiga bedömningsfaktorer i vårdnadstvister.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga,

Vänligen,

Marika Jaaniste
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95699)