Faktorer som beaktas i vårdnadstvister

Hej. Jag har varit med om en vårdnadstvist och pappan fick ensam vårdnad fast han har ljugit och hotat mamman. Mamman har vårdnaden om halvsyskon som bor heltid hos henne. Mamman har tagit hand om detta barn heltid sen födseln då pappan aldrig varit intresserad av barnet förrän vid skilsmässan då alla hot började. Hur kunde han få ensam vårdnad?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten för domstolens bedömning vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är alltid barnets bästa. Vid bedömningen av vad som utgör barnet bästa beaktar domstolen särskilt:

Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa Att barnet har en god och nära kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2a § FB).

Inom svensk rätt är den allmänna utgångspunkten att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Ibland utdömer dock domstolen ensam vårdnad till en av föräldrarna.

I mitt svar kommer jag att översiktligt redogöra för vad som krävs för att domstolen ska kunna utdöma ensam vårdnad.

Domstolens bedömning gällande vårdnad

När domstolen ska ta ett beslut om ensam vårdnad görs en samlad bedömning av olika faktorer. En viktig faktor är bland annat hur väl föräldrarna kan samarbeta i frågor som berör barnet, hur barnets kontakt med föräldrarna sett och ser ut och hur föräldrarna ställer sig till vårdnadsfrågan. Domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. Det beaktas också om någon av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare, ex. om missbruk eller annat förekommer som påverkar förälderns möjlighet att ta hand om barnet eller om föräldern brukar våld mot barnet.
(6 kap. 5 § och 7 § FB)

Barnets egen vilja tillmäts även betydelse beroende på ålder och mognad. Barnets rätt till stabilitet och kontinuitet, såsom möjlighet att få gå kvar i samma skola och ha möjlighet att umgås med samma kamrater, är också en viktig faktor i bedömningen.

Domstolens bedömning görs alltid utifrån omständigheter i det enskilda fallet och därför är det svårt att identifiera exakt vilka orsaker som gjorde att domstolen utdömde ensam vårdnad i detta fall. Sammanfattningsvis utgör alltså barnets bästa och lämpligheten hos respektive förälder viktiga bedömningsfaktorer i vårdnadstvister.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga,

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000