Faderskapsutredning och faderskapstest

2017-06-16 i Faderskap
FRÅGA
En kvinna hör av sig efter 32 år, jag själv var 16 när jag kände Henne, nu vill hon att jag tar ett Faderskapstest. Sonen själv har inte hört av sig. Måste jag det? Hon har Sagt att det finns fler möjliga fäder.
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Frågor rörande faderskapsutredning behandlas i Föräldrabalken.

En viktig utgångspunkt inom dessa frågor är barnets bästa. Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar om barnets rätt till försörjning och arv men även barnets rätt till att känna till exv. genetiska sjukdomar.

När det råder oenigheter om vem som är fadern till barnet så kan faderskapet fastställas genom DNA-test. Socialtjänstens familjerätt gör då en utredning och utför ett DNA-test. Socialnämnden ska verka för att ett DNA-test ska göras (2 kap. 6 § FB). Detta görs om socialnämnden skulle hitta en man som möjligen eller troligen är far till barnet. Om modern uppgett dig som en möjlig fader kan alltså detta ske. Socialnämnden kan inte tvinga dig att genomgå ett DNA-test men då ärendet lämnas över till en domstol som kan besluta om att ett DNA-test ska genomföras (lag om blodundersökning m.m vid utredning om faderskap 1 §). Det är barnet som väcker talan om fastställelse av faderskap (FB 3 kap 5§ 1st). Men om barnet är omyndigt så ska socialnämnden/modern/särskild förordnad vårdnadshavare väcka talan om fastställandet av faderskapet (FB 3 kap 5 § 2st).

Om du skulle vägrar utföra ett DNA-test även om domstolen beslutat om att ett sådant ska ske kan du tvingas betala vite och/eller biträde av polis kan förordnas av domstolen. Det betyder att polis kommer och hämtar dig för provtagning. Detta är dock en yttersta utväg, och kommer inte beslutas om det finns minsta misstanke om att barnet kan lida skada, barnets bästa är som sagt utgångspunkten.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (360)
2021-07-31 Kyrkobok och faderskap
2021-07-26 Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?

Alla besvarade frågor (94629)