FrågaFAMILJERÄTTFaderskap18/11/2018

Faderskapsutredning och adoption vid heminseminering för samkönat par

Hej, vi är två kvinnor som är gifta. Vi har inseminerar i hemmet, och har absolut inte någon som helt info om mannen som kan göra att man hittar honom, det var så han vile ha det då han själv var gift och hade barn och bara ville hjälpa.Hur gör vi för att starta en faderskapsutredning och hur gör man får att lägga ner den och göra en närstående adoption.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!

Regler om faderskaputredning och adoption finns i föräldrabalken (FB).
Jag kommer försöka förklara för er vilken rättslig betydelse det har att ni gjort en heminseminering, ge er lite information om faderskapsutredning, när en sådan måste göras och under vilka omständigheter den kan läggas ner samt förklara hur ni går tillväga vid adoption.

Hur fastställs föräldraskap när heminseminering har skett?
Huvudregeln inom svensk rätt är att om kvinnan som föder barnet är gift med en man, antas han vara pappa till barnet enligt den s.k. faderskapspresumtionen. (1 kap. 1 § FB)
Däremot om det gäller två kvinnor finns ingen presumtion utan den kvinnan som föder barnet bli barnets mamma och den andra kvinnan kan fastställas som barnet förälder genom registrering eller dom (1 kap. 9 § FB). Dock gäller inte denna regeln om assisterad befruktning utförts utomlands eller om heminsemination skett. Då blir den kvinnan som föder barnet fastställd som barnets mamma och donatorn ska fastställas som barnets pappa. För att den andra kvinnan ska kunna bli rättslig förälder krävs adoption. Ett gemensamt föräldraskap kan alltså i ert fall endast ske genom adoption.

Ska en faderskapsutredning ske? Kan en faderskapsutredning läggas ned?
I de fall mamman inte är gift vid barnets födsel och faderskapspresumtionen alltså inte är tillämplig så är socialnämnden skyldiga att försöka utreda vem som är pappa till barnet och se till att faderskapet fastställs. Under förutsättning att barnet bor i Sverige (2 kap. 1 § FB)
Faderskapsutredning görs eftersom man anser att barnet har rätt att veta sitt genetiska ursprung.
Eftersom insemineringen har skett i hemmet och alltså utanför svensk hälso- och sjukvård så är det faderskapet som ska utredas och fastställas och socialnämnden är i ert fall skyldig att så långt som möjligt försöka få fram uppgifter om donatorn och försöka fastställa faderskapet för barnet.

Socialnämnden kan dock lägga ner en påbörjad faderskapsutredning (2 kap. 7 § FB).
Det kan ske exempelvis om det visar sig omöjligt att överhuvudtaget få någon information som ger ledning i utredningen om faderskapet. En utredning kan bara läggas ner efter beslut av socialnämnden.

Gemensamt föräldraskap genom adoption
För att den av er som inte föder barnet ska kunna bli rättslig förälder kan ni göra en närståendeadoption. Då krävs barnets mammas samtycke till adoptionen, den av er som burit och fött barnet måste helt enkelt godkänna att den andra av er adopterar (4 kap. 6 § andra stycket FB).
Utgångspunkten är att för att adoptera ett barn krävs samtycke från förälder som är vårdnadshavare (4 kap 8 § FB). I ert fall är det kanske inte ens möjligt att fastställa vem pappan är eftersom ni inte har någon information och den av er som föder barnet kommer sannolikt därför ha ensam vårdnad. Den enda som skulle behöva samtycka till adoptionen blir i så fall den av er som födde barnet.
Ni ansöker om adoption genom att skicka in en ansökan till den tingsrätt där ni har bor som kommer att pröva om adoptionen är lämpligt och är det bästa för barnet (4 kap. 12 § FB).

Summeringsvis kommer alltså socialnämnden behöva göra en faderskapsutredning, men det är möjligt att socialnämnden lägger ned utredningen om de inte finner tillräckligt med information som kan visa vem pappan är. För att ni båda två ska bli rättsliga föräldrar till barnet och alltså få ett gemensamt föräldraskap bör den av er som inte födde barnet ansöka om att få adoptera barnet.

Ni kan finna mer information som kanske kan vara till hjälp på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd hemsida, den finner ni här.

Jag hoppas ni har fått hjälp med er fråga och önskar er lycka till! Ni är välkomna att höra av er igen om ni har fler funderingar.

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”