Faderskapstest bevisar faderskap - gemensam vårdnad?

Kan modern neka till att skriva på papper om gemensam vårdnad?

Även om man tar faderskapstest som bevisar att barnet är pappans som vill ha delad vårdnad.

Föräldrarna skall gå isär.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det faktum att ett faderskapstest bevisar att mannen är biologisk far till barnet gör inte att han har rätt att få gemensam vårdnad. Om modern har ensam vårdnad och vill fadern få en ändring i vårdnaden får han vända sig till domstol som får avgöra vad som anses vara barnets bästa. (6 kap. 5 § FB) Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam ska domstolen särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Modern har ingen skyldighet att skriva på papper om gemensam vårdnad men om rätten beslutar att gemensam vårdnad är det bästa för barnet har hon skyldighet att rätta sig efter domstolens dom.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen ett återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000