FrågaFAMILJERÄTTFaderskap07/02/2016

Faderskapstest

Hej

Hur kan jag ta reda på vem som står som far till ett barn. Försöker lista ut om jag är far till ett barn. Men då modern talat om att jag inte är far kan jag inte göra så mycket mer. Av olika anledningar misstänker jag ändå att detta kan vara mitt barn, men vill ta reda på om det finns en registrerad far på barnet. Eller hur jag kan ta reda på personnummer på barnet och kontakta folkbokföringen.

Vet att om det står fader okänd har jag fler möjligheter till att kunna få ett faderskapstest genomförd.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I svensk rätt föreligger presumption för att mannen som modern är gift med när barnet föds är fader till barnet, vilket följer av 1 kap. 2§ Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381. I 1 kap. 2§ Föräldrabalken finns dock undantag som gör att denna presumption kan brytas om något av undantagen är uppfyllda. Dina möjligheter att undersöka vare sig du är fader eller inte kommer att bli beroende av huruvida en annan fader står som fader eller om barnet i lagens mening saknar en fader. Om barnet aldrig fått en fader fastställd får Socialnämnden återuppta utredning om vem fadern är och en blodundersökning (faderskapstest) kan ske för att bekräfta huruvida du är fader eller inte.

Om en fader redan är registrerad för barnet blir det svårare. Positiv faderskapstalan (det vill säga en talan om att en viss man är fader till barnet) får föras av barnet. Modern till barnet och Socialnämnden får vara ställföreträdare för barnet då han/hon är omyndig i enlighet med 3 kap. 5§ Föräldrabalken. Om modern nekar till att du är fader kan du kontakta Socialnämnden. För att få dem att inleda en förundersökning, ett faderskapstest, måste du visa för dem att det är sannolikt att du faktiskt är den biologiska fadern till barnet. Det är viktigt att erinra om att Socialnämnden i första hand tar hänsyn till barnets bästa vilket innebär att utredning inte kommer att inledas om de anser att det inte är till barnets bästa att utreda huruvida du är fader eller inte. Det framgår inte hur gammal barnet är men om barnet är lite äldre och har levt i vetskap av att en annan man är dess fader kan Socialnämnden besluta att ett faderskapstest inte är till barnets bästa. Dina möjligheter för att fastställa ditt faderskap är därmed tämligen begränsad. Vill du endast veta om barnet är ditt eller inte det vill säga inte har några intentioner att fastställa ditt faderskap finns dessvärre inga möjligheter till att tvinga fram ett faderskapstest.

Mitt råd till dig är att kontakta Socialnämnden, förklara situationen och undersök vilka möjligheter du har att driva denna fråga vidare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,


Malin AndreassonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”