FrågaFAMILJERÄTTFaderskap15/02/2015

Faderskapspresumtionen vid heminsemination

Hej

Jag (kvinna) och min man har funderingar kring vad som gäller juridiskt vid heminsemination. Min man kan inte få biologiska barn, min svägerskas sambo har därför erbjudit sina spermier till hjälp. Nu funderar vi alla tre på hur det går till juridiskt för att min man ska bli pappa "på pappret".

Förutsetts det att barnet är min mans då vi är gifta eller behöver min man adoptera barnet? Om det krävs en adoption har vi läst följande:

"Tillstånd ges bara om adoptionen är till fördel för barnet och om den som ansöker om att få adoptera vill uppfostra barnet (eller har uppfostrat det) eller det av annan anledning med hänsyn till personligt förhållande mellan den som ansöker och barnet finns särskild anledning att få adoptera."

Är detta något som skulle kunna hindra min man att adoptera?

Tack för att Lawline finns!


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är presumerat faderskap när en gift kvinna föder barn. Detta framgår av 1 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (FB). Föräldrabalken finner du https://lagen.nu/1949:381. Din makes faderskap fastställs därmed automatiskt.

Det finns dock en bestämmelse som säger att domstolen kan förklara mannen i äktenskapet som inte far till barnet om "det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader", 1 kap. 2 § p. 2 FB. I detta fall vid en insemination gäller att om maken lämnat samtycke till inseminationen och det är troligt att barnet avlats genom denna, så ska mannen i äktenskapet ändå anses vara far till barnet enligt 1 kap. 6 § FB. Det sagda innebär att 1 kap. 2 § p. 2 FB inte blir aktuell i ert fall. Bestämmelsen i 1 kap. 6 § FB syftar framför allt på att en man som lämnat samtycke till en insemination, inte senare i livet ska "komma undan" faderskapet genom att hävda att han inte är biologisk far till barnet.

Det här innebär att någon adoption inte är relevant i ert fall och att din man juridiskt sett kommer bli barnets far. Donatorn kommer inte ha några juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet.

Med vänliga hälsningar

Cecilia BernhardssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000