Faderskapspresumtionen under betänketid och umgängesrätt

2020-05-23 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Jag fick barn med min exfru när vi ansökt om skilsmässa.Vi har ett barn sedan tidigare och fick därför betänketid. Barnet är fött en månad och 12 dagar in i betänketiden.Min fråga är egentligen; blir jag automatiskt pappa till mitt barn, utan att skriva på papper om faderskap, när barnet är fött utanför skilsmässan? Alltså under betänktetiden.Allt annat som förvärvades efter ansökningsdatum av skilsmässa (under betänketid) räknas ju som enskild egendom och ingår ej i äktenskapet. Jag tänker att barn borde vara likaså???Jag vill förtydliga att detta inte innebär att jag vill bli av med mitt barn.Jag sitter och krigar med att få lov att träffa henne, då mitt ex strävar emot.Jag får inte lov att ha henne ensam, för mitt ex, och jag får endast komma och hälsa på hemma hos henne.Kan hon styra detta? Samtidigt som hon mjölkar mig på pengar för ett barn jag inte får spendera tid med.Behöver all hjälp jag kan få..Tack!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag har förstått det så undrar du dels hur faderskapspresumtionen fungerar och dels om ditt ex kan bestämma när du får se barnet och under vilka omständigheter. Jag kommer att anta att ditt ex har fått vårdnaden över barnet.

Föräldrabalken = FB

Faderskapspresumtionen

Under betänketiden har äktenskapsskillnaden inte trätt i kraft vilket innebär att ni fortfarande var gifta med varandra när ert barn föddes. Faderskapspresumtionen innebär att om modern är gift med en man när barnet föds så antas manen vara fadern till barnet (1 kap. 1 § FB). Du blir då barnets rättsliga far utan särskild åtgärd om ni registrerat barnets födelse i folkbokföringen då det där kommer framgå att ni fortfarande var gifta när barnet föddes. Att fastställa faderskapet till ett barn fungerar inte på samma sätt som egendom du köper under betänketiden.

Umgängesrätten

Umgängesrätten i svensk rätt syftar till att be barnet rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med. I svensk lag betonas barnets rätt till nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Har ditt ex fått vårdnad över barnet så har barnet rätt till umgänge med dig (6 kap. 15 § FB). Barnkonventionens artikel 9:3 uttrycker också barnets umgängesrätt med föräldern som den inte bor tillsammans med. Det är ni föräldrar som gemensamt ska se till att barnets rätt att umgås med båda föräldrar uppfylls (6 kap. 15 § andra stycket FB). Det är alltså ni som ska försöka komma överens om ett avtal gällande umgängesrätten.

Du ka föra en talan om umgängesrätt, eller så kan socialnämnden göra det (6 kap. 15 a § andra stycket FB). Att föra en talan är däremot kostsamt och tidskrävande och kan ofta göra det jobbigare att fredligt förhandla fram ett avtal om umgängesrätt. Mitt råd är att försöka göra ett skriftligt avtal gällande umgängesrätten och få det avtalet godkänt av socialnämnden (6 kap. 15 a § tredje stycket FB).

Hoppas att du fick svar på din fråga och sammanfattningsvis kan jag säga att faderskapspresumtionen är gällande i ditt fall. Gällande umgängesrätten måste du och ditt ex försöka avtala fram gemensamt, men du har stöd av både FB och barnrättskonventionen då båda förespråkar att barnet ska ha rätt att umgås med båda sina föräldrar.

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (337)
2020-12-23 Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?
2020-12-22 Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?
2020-12-17 Fastställande av faderskap
2020-12-02 Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

Alla besvarade frågor (88255)