Faderskapspresumtion om befruktning sker innan skilsmässa och födsel efter

2020-05-28 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Jag och min man har nyligen bestämt oss för att separera men ännu inte tagit ut skilsmässa. Jag vill omgående genomföra en IVF-behandling som ensamstående. Eftersom jag är 41 år och länge velat skaffa barn vill jag inte vänta. Om jag gör behandlingen efter att vi ansökt om skilsmässa men innan skilsmässan gått igenom (6 månader tar väl det?), så kommer ju själva befruktningen att ske när vi fortfarande är gifta. Vad jag förstår kommer han då anses som far till barnet genom faderskapspresumtion.Hur kan vi göra så att han inte anses vara fader till barnet?Kan man göra detta innan förlossningen eller är det efter att barnet har fötts?Om detta görs efter barnet fötts, skulle han då anses som juridisk förälder ifall att jag t.ex. avlider i samband med förlossningen eller kort därefter.Stort tack för svar!Vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill genomgå IVF-behandling under betänketiden för din och din mans skilsmässa men du vill inte att din man ska anses som far till barnet. Detta blir dock inte ett problem. Regler finns i 1:1 föräldrabalken (FB). Där stadgas att den man som kvinnan är gift med vid barnets födsel anses vara barnets far. Detta kallas för faderskapspresumtionen. Att du är gift vid själva befruktningen spelar därmed inte någon roll. Det viktiga är att du inte är gift vid tiden för barnets födsel.

En utvikning är att det inte är säkert att du och din man måste ha betänketid före er skilsmässa. Om ingen av er begär betänketid och det inte bor något barn under 16 år hos någon av er behöver skilsmässan inte föregås av betänketid. Detta stadgas i 5:1 äktenskapsbalken (ÄktB).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (337)
2020-12-23 Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?
2020-12-22 Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?
2020-12-17 Fastställande av faderskap
2020-12-02 Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

Alla besvarade frågor (88529)