Faderskapsbekräftelse i vuxen ålder

2017-04-09 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Min biologiska fader och jag vill skriva papper så att han står som fader till mig. Jag är 41 år, och fick träffa min riktiga pappa först när jag fyllt 18. Blev bortadopterad av min biologiska mor när jag var 3 år. Som jag förstår så står det "fader okänd" i mina papper. Var / Hur gör man för att rätta till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om faderskap finns i föräldrabalken (FB). Du kan titta närmre på den lagen här.

Faderskap fastställs genom bekräftelse eller dom (FB 1 kap. 3 §). En bekräftelse görs skriftligen och ska bevittnas av två personer och godkännas av socialnämnden. När barnet i fråga är myndigt ska bekräftelsen godkännas av barnet (FB 1 kap. 4 §). Om frågan sak avgöras genom dom är det barnet som väcker talan om bekräftelse av faderskapet hos tingsrätten (FB 3 kap. 5 §). Domstolen ska förklara att en man är far till ett barn om det kan fastställas genom ett DNA-test eller bevisas på något annat sätt (FB 1 kap. 5 §).

Eftersom det inte behöver göras någon utredning för att hitta en biologisk far i det här fallet och ni båda vill att han ska fastslås som din far, så kan det räcka med att göra en bekräftelse som godkänns av socialnämnden. Ni bör därför i första hand kontakta er hemkommun för information om hur ni går tillväga för att bekräfta faderskapet. I andra hand kan ni vända er till socialstyrelsen.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (360)
2021-07-31 Kyrkobok och faderskap
2021-07-26 Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?

Alla besvarade frågor (94634)