FrågaFAMILJERÄTTFaderskap19/06/2014

Faderskapsbekräftelse

Min far vill skriva testamente och det visar sig att han påstås ha en dotter. Han har aldrig träffat henne och aldrig betalat underhåll. Faderskapet är heller ej uträtt. Nu undrar jag skall hon tolkas som särkullsbarn. Eller finns det andra omständigheter där faderskapet kan ifrågasättas. Hur ser arvsrätten ut och vad kan han göra. Han vill testamentera allt till mig som ende bröstarvinge

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Om mamman är gift, anses mannen i äktenskapet automatiskt som barnets far. Det gäller en så kallad faderskapspresumtion, se i 1:1 Föräldrabalken (FB). I ditt fall drar jag utifrån de uppgifter du lämnat den slutsatsen att denna presumtion inte är tillämplig.

Om modern är ogift fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). En faderskapsbekräftelse är en helt och hållet frivillig handling. Den ska vara skriftlig och bevittnas av två personer m.m, se vidare 1 kap. 4 § FB. I ditt fall tycks det som om ingen har bekräftat faderskapet till denna påstådda dotter och att din far inte heller vill göra en sådan bekräftelse.

Har ingen bekräftat faderskapet till ett barn, måste det fastställas genom dom i en rättegång mot den man som det finns anledning att stämma in. Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att en man skall förklaras vara far till ett barn (2 kap. 5 § FB). Den första är att det ska vara utrett att mannen har haft samlag med modern under den tid då barnet kan vara avlat (konceptionstiden). Som bevis kan åberopas t.ex. parternas egna uppgifter, dagboksanteckningar och vittnesmål. Den andra förutsättningen för att en man skall förklaras vara far är att det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av honom. Det krävs då inte att domstolen skall vara övertygad i vanlig mening om att barnet verkligen är avlat av mannen. Vad som skall bevisas är i stället att barnet sannolikt är avlat av mannen.

Så länge ingen väcker talan mot din far om faställande av faderskap till denna dotter behöver ni inte oroa er; hon anses då inte som hans barn (i vart fall juridiskt).

Behöver du/ni vidare rådgivning om en eventuell talan är att vänta rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?