Faderskap vid samborelation

2018-01-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag var otrogen mot min sambo, och nu är jag gravid, jag vet inte riktigt vem som är pappan, antingen min sambo eller killen jag var med. Min sambo har förlåtit mig och vi är fortfarande tillsammans. Han vet om att det kan vara så att det inte är han som är pappan, men han vill ta ansvar för barnet ändå. Kan killen som jag var med begära ett faderskapstest? Och kan det bli delad vårdnad då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldraskapspresumtioner

Den kvinna som föder ett barn blir direkt barnets mamma, så kallad moderskapspresumtion (1 kap. 7 § föräldrabalken). Om mamman är gift med en man antas den mannen vara barnets pappa, så kallad faderskapspresumtion (1 kap. 1 § föräldrabalken). I ditt fall är du sambo. Det innebär att ingen automatiskt blir barnets pappa. Istället bestäms faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken).

Socialnämndens skyldighet att utreda faderskapsfrågan

Om killen som du var med får reda på att du fått barn kan han inte själv väcka någon talan om att han ska bli barnets pappa. Det han kan göra är att vända sig till socialnämnden. Socialnämnden har en skyldighet att utreda faderskapsfrågan (2 kap. 1 § föräldrabalken). Det sker till en början genom att socialnämnden hämtar in upplysningar (2 kap. 4 § föräldrabalken). Socialnämnden kan också föreslå att en blodundersökning sker men det är inget som socialnämnden kan framtvinga (2 kap. 6 § föräldrabalken). Om samtycke inte ges av de inblandande måste talan väckas i domstol och där kan en domstol framtvinga en rättsgenetisk undersökning. En man som tror att han är pappa till ett barn kan inte väcka talan i domstol utan det är bland annat socialnämnden som är taleberättigad (3 kap. 5 § föräldrabalken).

Rätten att väcka talan om vårdnad

När det gäller vårdnadsfrågan så är det bara barnets föräldrar som kan väcka talan om vårdnad (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det innebär att killen inte kan väcka talan om vårdnad såvida han inte fastställs som pappa till barnet. Om han fastställs som pappa till barnet så har han rätt att väcka talan. Beslut om vårdnad, boende och umgänge ska tas med utgångspunkt i barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Sammanfattning

Killen kan inte själv kräva faderskapstest men han kan vända sig till socialnämnden som är skyldig att utreda faderskapsfrågan. Om han bekräftas som pappa till barnet innebär det att han har möjlighet att väcka talan om vårdnad men det innebär inte automatiskt att han får vårdnad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Hanna Salajin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?