FrågaFAMILJERÄTTFaderskap02/11/2015

Faderskap till utomäktenskapligt barn

Min dotter är svenska och hon bor i Zimbabwe. Förra året hade hon en flicka utom äktenskapet. Fadern är zimbabwiska. Barnet har både svenska och zimbabwiska medborgarskap. Fäderna namn är på deras födelsebevis och deras barn fick sin fars efternamn. De har aldrig levt tillsammans som en familj.

Vår fråga är, ur ett svenskt perspektiv, har hon ensam vårdnad eftersom barnet föddes utom äktenskapet och de inte bor tillsammans?

Om inte, vem kan hon vända sig till för att söka ensamvårdnad?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt gäller, att om ett barn föds utan att föräldrarna är gifta, att endast mamman förälder enligt Föräldrabalkens 1 kap. För att fastställa faderskap krävs i sådant fall att mannen bekräftar faderskapet eller att detta sker genom dom enligt 1 kap 4-5 §§ Föräldrabalken. Mannen får därför inte ställning som fader omedelbart genom barnets födelse. Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam enligt 6 kap 3 § Föräldrabalken. För ett barn som har hemvist i Sverige är socialnämnden dock skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs enligt 2 kap 1 §. Då barnet inte bor i Sverige är detta dock inte aktuellt.

Enligt svensk rätt har därför modern ensam vårdnad, under förutsättning att mannen inte bekräftat faderskapet eller att detta skett genom dom.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000