FrågaFAMILJERÄTTFaderskap18/12/2014

Faderskap efter arvskifte

Hej. Min pappa blev dömd av rätten, att vara far till en tjej som är någon månad äldre än mig. Detta är 26 år sedan, inget dna test togs och han dömdes för att moderns verkade mer trovärdig. Min pappa dog för 4 år sedan, min fråga är då var vi kan vända oss för att ta ett dna test? Tjejen vill inte gå med på att beställa hem ett test utan kräver att det ska göras professionellt. Sedan undrar jag vad som händer om hon inte är min fars dotter. Hon fick ju ärva och min pappa betala underhåll i 18 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Var det är bäst att vända sig för att ta ett dna-test är tyvärr svårt för mig att svara på, men du kan testa att vända dig till en vårdcentral och höra om de har möjlighet att hjälpa dig. 

Vad gäller arvet så har en liknande situation prövats av av högsta domstolen. Fallet gällde ett arvskifte efter en man som fått fyra barn inom äktenskapet. Enligt 1 kap 1 § presumerades han vara fader till barnen efter som de föddes inom äktenskapet. En av döttrarna misstänkte dock några år efter arvskiftet att hon inte var dotter till mannen varefter det i en dom slogs fast att hon var dotter till en annan man. Syskonen väckte talan och yrkade att det tidigare arvskiftet skulle förklaras ogiltigt och att hon skulle betala tillbaka det hon erhållit i arv. 

Högsta domstolen slog fast att arvskiftet skull stå fast och att dottern inte skulle behöva betala tillbaka arvet. HD anförde bl.a. att det skulle leda till stor rättsosäkerhet om arvskiften grundade på faderskapspresumtion skulle förklaras ogiltiga p.g.a. senare tillkomna omständigheter. Det skulle även kunna leda till att ett arvskifte förklaras ogiltigt efter lång tid, kanske när arvet redan konsumerats. Det skulle också kunna leda till att barn som tagit arv genom faderskapspresumtion får mindre intresse av att kartlägga sitt ursprung. Rättsfallet finner du här:  https://lagen.nu/dom/nja/1997s645. 

Detta rättsfall gällde dock arv efter faderskapspresumtion. I ditt fall har faderskapet slagits fast genom en dom. Det är då oklart om rättsfallet har samma betydelse. 

Vänligen

Lovisa HedlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?