Fackmannamässigt utfört VVS-arbete?

Det är ostridigt att läckage uppstått i skruvförband mellan toalettstol och befintlig tillförselledning.

Jag hävdar gentemot rörmokaren att: 1. jag har ert medgivande, Ocabs utlåtande och en annan certifierad våtrumsteknikers utlåtande att läckaget uppstått i skruvförbandet mot toalettstolen. Detta är inte tvistigt. 2. det måste anses var en fackmässsig brist om man inte vid installation säkerställt att skruvförbandet är tätt. 3. efter reklamation gjordes jobbet om av er och då upphörde läckaget.

Efter granskning och skakande på huvudet, drog Ken helt enkelt åt hårdare. Detta visar att det var bristfälligt gjort först, men gick att åtgärda. tillförselledningens isolation i kakelplattan har åtminstone efter er installation inte varit fullgod då inläckage inträffat. Men under drygt ett år har inläckaget varit mycket begränsat, se Ocabs bildbevis och fukttestvärden. Och vid installationstillfället påpekade ni inget om att tidigare läckagespår fanns eller att någon läckagerisk förelåg. Men jag var närvarande då Ken reparerade installationen och såg hur han kratsade ut silikonisolation ur genomföringen. Den var fläckvis svartfärgad, tydande på långvarig läcka. Men det måste anses vara ett fackmässigt ansvar att kontrollera att isolationen förblir fullgod när man har dragit om sträckningen av tillförselledningen, vilket gjordes då den nya toalettstolen monterades.

Har jag rätt eller har rörmokaren/försäkringsbolaget rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag tolkar dig som om du har gjort en reklamation gällande ett arbete som en rörmokare utfört. Jag tolkar det även som om det uppstått en fuktskada till följd av ett läckande rör. Du menar att det är rörmokaren som orsakat felet och rörmokarens försäkringsbolag menar att det inte är hans arbete som orsakat felet.

I mitt svar förutsätter jag att du beställt tjänsten i egenskap av konsument och att rörmokaren utfört tjänsten i egenskap av näringsidkare. Det innebär nämligen att konsumenttjänstlagen är tillämplig på tjänsten.

Näringsidkaren ska enligt 4 § konsumenttjänstlagen utföra tjänsten fackmässigt. Här är du alltså helt rätt ute i ditt resonemang och frågeställning, vad är fackmässigt? Fackmässighet innebär att arbetet utförs på ett sätt som kan förväntas av en fackman. Spontant låter det på din berättelse som om ett rör inte ska läcka om man utfört arbetet fackmässigt. Det förutsätter förståss att det är otvistigt att montaget skett så som du beskriver.

Enligt 16 § konsumenttjänstlagen har du rätt till skadestånd om tjänsten är felaktig utan att det beror på ett förhållande på din sida. Det innebär att du har rätt till skadestånd för de kostnader du haft till följd av den felaktigt utförda tjänsten. En förutsättning är dock att du reklamerat felet inom vissa tidsgränser. Utifrån hur du formulerat frågan så framgår inte när tjänsten utfördes och när du först påtalade felet.

Om du vill ha skadestånd till följd av det felaktigt utförda arbetet måste du stämma rörmokaren (om de inte betalar frivilligt). Det är dock viktigt att du stämmer företaget du anlitat och inte rörmokaren personligen.

Den fråga som kommer att avgöras i tingsrätten är om tjänsten utförts felaktigt och i det läget handlar det om bevisning. Du skulle kunna anlita en expert för vvs-företagen som kan berätta vad som är fackmässigt, ett så kallat sakkunnigvittne.

Önskar du hjälp med att föra en talan i tingsrätt kan du maila mig på louise.beskow@lawline.se, så kommer jag vidarebefordra dina kontaktuppgifter till vår juristbyrå. De kan hjälpa dig hela vägen med en skadeståndsprocess. Delar av ersättningen för en jurist brukar även kunna ersättas av det försäkringsbolag där du har en hemförsäkring, den så kallade rättsskyddsförsäkringen.

Avslutningsvis måste jag påtala att jag har besvarat frågan utifrån den begränsade information som jag fått genom frågan.

Vänligen,

Louise BeskowRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”