FrågaARBETSRÄTTFackförening 25/11/2016

Facklig förtroendemans rätt till ledighet

Jag tillsvidareanställd (100%) på en statlig myndighet. Jobbar delvis (40%) facklig och skyddsombud på arbetsplatsen.

I samråd med min fackliga organisationen jag behöver utöka min fackliga tiden upp till 50%.

Min närmaste chef kräver bevilja underlag från min facklig klubb.

Är det lagligt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 § lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) så har en facklig förtroendeman rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget.

Ledigheten får dock inte ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får inte förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång.

Ledighetens omfattning och förläggning bestämmes efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.

Alltså bör din arbetsgivare och din fackliga organisation komma överens om detta. Det är inte konstigt att arbetsgivaren vill ha underlag för din utökade ledighet eftersom ledigheten inte ska beviljas skönsmässigt utan ha koppling till det fackliga uppdraget.

Jag råder dig därför att ordna ett möte med din arbetsgivare och din fackliga organisation där ni gemensamt kan diskuterade detta och komma fram till en lösning som passa båda parter.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?