Facklig förtroendemans rätt till ledighet

2016-11-25 i Fackförening
FRÅGA
Jag tillsvidareanställd (100%) på en statlig myndighet. Jobbar delvis (40%) facklig och skyddsombud på arbetsplatsen.I samråd med min fackliga organisationen jag behöver utöka min fackliga tiden upp till 50%.Min närmaste chef kräver bevilja underlag från min facklig klubb.Är det lagligt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 § lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) så har en facklig förtroendeman rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget.

Ledigheten får dock inte ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får inte förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång.

Ledighetens omfattning och förläggning bestämmes efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.

Alltså bör din arbetsgivare och din fackliga organisation komma överens om detta. Det är inte konstigt att arbetsgivaren vill ha underlag för din utökade ledighet eftersom ledigheten inte ska beviljas skönsmässigt utan ha koppling till det fackliga uppdraget.

Jag råder dig därför att ordna ett möte med din arbetsgivare och din fackliga organisation där ni gemensamt kan diskuterade detta och komma fram till en lösning som passa båda parter.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (91)
2020-06-13 MBL och lön - Vad gäller?
2020-06-02 Undantag från turordningslistor i LAS
2020-05-08 Skyddet för fackförbundet gentemot arbetsgivare och regering
2020-02-23 Hot om massuppsägning som påtryckningsmedel i kollektivavtalsförhandling?

Alla besvarade frågor (85250)