Fackets ansvar för arbetsmiljö

2017-04-21 i Fackförening
FRÅGA
HejMin arbetsgivare har sagt upp mig av ogiltiga skäl. Jag har precis haft en överläggning med henne och med facket. Facket har "hotat med att hon inte kan säga upp mig för då kommer det ske en rättslig process. Nu vågar hon inte säga upp mig, och jag vet inte om jag klarar gå tillbaka till jobbet . Jag mår dåligt psykisk och fysisk av arbetsgivaren diffus arbetsmiljö kränkning m.m . Känner att jag vill ha ett jobb att trivas på. Vad har facket för skyldigheter gentemot mig som betalar er varje månad. Kan dom garantera att jag kommer ha det bra på jobbet. Jag vill ha min rättighet, kan dom hjälpa mig med det??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

På många arbetsplatser finns det så kallade arbetsmiljöombud. Det är alltid en av de anställda på företaget som utses till ombud. Ombudets roll är bland annat att vara de anställdas representant i arbetsmiljöfrågor, att hålla ögonen på den psykiska och sociala arbetsmiljön samt att uppmärksamma arbetsgivaren på dessa frågor.

Det är inte en skyldighet att ha ett arbetsmiljöombud på alla arbetsplatser. Detta är beroende av antalet anställda och om det finns kollektivavtal. Men jag föreslår att du i första hand tar reda på om ni har ett arbetsmiljöombud och vänder dig till honom eller henne med dina frågor.

Du kan även vända dig till facket om du upptäcker att problemen inte går att lösa på arbetsplatsen. Din fackliga organisation har ett ansvar att tillvarata de anställdas intresse av en god arbetsmiljö. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som svarar för arbetsmiljöfrågor och är skyldig att vidta åtgärder. Fackets roll är verka för att arbetsgivaren tar sitt ansvar.

Som svar på din fråga kan du alltså vända dig till facket med arbetsmiljöfrågor, men deras ansvar är i sin tur att förmå arbetsgivaren att få förändringar till stånd. Facket kan inte garantera att du trivs på jobbet, men de kan göra sitt bästa för att arbetsgivaren lever upp till sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?