FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/03/2018

Facebooks rätt att stänga av användare och på så sätt stänga av användaren även från annan tjänst där Facebookkontot är kopplat

Hej, vi diskuterar hur vida det är tillåtet av Facebook att stänga av användare från deras Facebook konton under viss tid, det finns tjänster utanför Facebook som mer eller mindre kräver ett fungerande konto på Facebook, genom en avstängning så upphör ju möjligheten att nyttja dessa tjänster..har Facebook verkligen rätt att stifta regler som påverkar oss utanför Facebook?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är ett avtal?

Ett avtal är en överenskommelse mellan två personer. Personerna kan vara juridiska (t ex ett företag) och fysiska (människor). Ett avtal ingås genom att en part lägger fram ett förslag och att detta förslag sedan godkänns av den andra parten.

Huvudregeln för avtal lyder, pacta sunt servanda. Detta betyder att avtal ska hållas, det vill säga att man som part i ett avtalsförhållande är bunden till den överenskommelse man har kommit fram till. Bryter man mot överenskommelsen kan konsekvenser bli aktuella.

Facebooks avtal:

Då Facebook är ett internationellt företag kan jag tänka mig att avtalen inte är helt identiska i varje land. Detta för att olika länder har olika regler kring avtal.

När man skapar ett konto på Facebook godkänner man, som på många andra hemsidor där du kan bli medlem, villkor för medlemskapet. Dessa villkor är ett avtal. Facebook lägger fram information av vad som ska följas vid användning av Facebook och du som skapar ett konto godkänner detta genom att klicka i en ruta eller på en knapp som säger godkänn villkor. Detta innebär att varje person som har ett konto på Facebook också har slutit ett bindande avtal med Facebook. Följs inte villkoren har Facebook enligt avtalet rätt att vidta åtgärder då man i det läget brutit mot avtalet.

Du kan läsa mer om vilka riktlinjer Facebook förhåller sig till här.

Facebooks roll till andra företag:

Som du säger är det vanligt att man använder sitt Facebookkonto för att kunna använda andra tjänster. Detta görs möjligt genom att Facebook har slutit ett avtal med varje företag som erbjuder detta alternativ, alternativt att Facebook äger företaget. Även du har slutit ett avtal med företaget Facebook har ett avtal med då du vid ett kontoskapande där godkänt de villkor som de uppställer. Det blir med andra ord ganska komplicerat.

Jag vet inte exakt vad det står i varje specifikt avtal och i varje villkor du har godkänt men troligtvis står där att man genom att skapa kontot godkänner konsekvenser såsom avstängning i det fall man bryter mot avtal. Det företaget som har avtalat med Facebook har troligtvis Facebooks avtal med i sitt avtal, eller i vart fall att du blir avstängd från företagets tjänster när du blir avstängd från Facebook.

Sammanfattning:

Genom avtal är det tillåtet från Facebooks sida att göra såhär. För att veta vilka regler man förhåller sig till är det ett tips att läsa igenom avtal innan man godkänner kontoskapandet. Dessa avtal är lika mycket bindande som till exempel ett avtal som tas fram när man köper ett hus och det är därför otroligt viktigt att ha koll på vad man avtalar och vad konsekvenserna kan komma att bli.


Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning