Få ut förhörsprotokoll från polisen

FRÅGA
Hej!Min son har utsatts för ett allvarligt brott och anmälde detta till polisen. Kan han få ut sitt förhörsprotokoll i pappersform från polisen? Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett förhörsprotokoll är en allmän handling, enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, eftersom det är en handling som upprättats hos en myndighet. En handling anses dock inte upprättad hos myndigheten förrän ärendet som den hänför sig till har slutbehandlats (2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen). Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen.

Eftersom förhöret troligtvis utgör en del i förundersökningen omfattas det av sekretess enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen föreligger fram tills dess att förundersökningen avslutas. En person som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet har rätt att ta del av handlingar i ärendet (10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Din son är inte part i målet automatiskt, eftersom ett brottsoffer endast ses som part om han/hon biträder åtalet.

För att sammanfatta detta så kan din son få ut sitt förhörsprotokoll senast när förundersökningen är avslutad, eftersom protokollet då blir en allmän handling. Om din son biträder åtalet kan han ha rätt att få ut förhörsprotokollet även om det är sekretessbelagt.

På polisens webbsida finns information om hur man gör för att ta del av allmänna handlingar som är förvarade hos polisen, se här: polisen.se/Service/Ta-del-av-allman-handling/


Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll