Få tillbaka utlånade pengar

2017-02-10 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag tog ett banklån åt min dåvarande pojkvän på 150000 kr, med muntlig försäkran att lånet skulle återbetalas inom 6-10 månader. Vilket alltså inte har skett! Nu är det slut mellan oss och kvar sitter jag med lånet som är på 135000 kr i nuläge. Han kommer med undanflykter hela tiden och sköter inte avbetalningen på lånet! Jag inser att jag har blivit lurad. Hur kan jag gå vidare för att få mina pengar tillbaka? Räcker kontoutdrag och sms konversation angående lånet som bevis vid en polisanmälan? Mvh Miranda
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av det du beskriver framgår att du lånat ut 150 000 kr till din dåvarande pojkvän. Du beskriver även att ett villkor för detta lån var att han skulle betala tillbaka till dig inom 6-10 månader. Det framgår vidare att han inte har uppfyllt detta villkor. Att du har lånat ut pengar till honom innebär att ni har ingått ett avtal om detta. Avtal ska hållas. Detta innebär alltså att han är skyldig att betala tillbaka pengarna. Gör han inte detta kan du väcka talan i tingsrätten för att få domstolen att fastställa hans skuld till dig eller förplikta honom att betala till dig. Detta är dock något annat än vad som sker efter en polisanmälan. En polisanmälan görs ifråga om brottsligt beteende. Att inte betala tillbaka sina skulder är inte ett brott, varför en polisanmälan - vad jag kan se - inte är aktuell i ditt fall. Däremot gäller såklart att - för det fall du går till domstol med din fråga - du måste kunna styrka (bevisa) att du har lånat ut pengar till honom. Bevis kan t.ex.bestå av de konversationer och kontoutdrag som du nämner. Ett (billigare) alternativ till att ta ditt ärende till domstol är att ansöka om s.k betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Information om hur det går till hittar du på deras hemsida.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88380)