Få tillbaka del av erlagd betalning vid tjänstens upphörande?

2016-10-21 i Avtal
FRÅGA
Hej, På en skola för vuxenutbildning finns det en kaffemaskin(KM) och en kopiator(KO). För att eleverna ska få använda KM och KO ska en avgift om totalt 100kr, 50kr för KM och 50kr för KO, per termin betalas till skolan. I början av varje termin går det runt en lista under lektion med elevernas namn där eleverna ska kryssa i om de vill använda KM eller KO och skriva sin namnunderskrift.Om en elev i början av den andra terminen skriver att de vill använda KM och KO men sedan, efter bara några veckor, inte kan fortsätta utbildningen är eleven fortfarande skyldig att betala avgiften för KM och KO?Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

I stort sett helt avgörande är vad det har stått på den lista som eleverna har fått se, eftersom det är den som konstituerar det skriftliga avtalet mellan skolan och eleverna. Om det tydligt framgår att erlagd betalning inte återfås vid exempelvis avslutade studier blir det svårt att få tillbaka några pengar. Eftersom det rör sig om så pass lite pengar är det ju heller knappast värt att pressa på alltför hårt, även om det i och för sig är tänkbart att en betalning som den här rent principiellt skulle kunna jämkas med stöd av t ex 36 § avtalslagen.

Allmänt kan sägas att eleverna får anses ha betalat för att ha tillgång till kaffemaskin och kopiator under en termin. När en elev avslutar sina studier kommer skolan inte längre att erbjuda dessa tjänster, och det går att argumentera för att en elev därför ska få tillbaka 70 % av betalningen om hon endast är i åtnjutande av tjänsterna under 30 % av den avsedda tiden. Skolan lär ju inte heller ha inrättat sig på något speciellt sätt efter hur många elever som skrivit under listan och torde inte göra någon stor förlust på att betala tillbaka pengarna.

Saken är emellertid inte helt självklar, och om skolan inte vill betala tillbaka några pengar kommer det bli långt mer dyrt och besvärligt för dig att söka kräva in pengarna på rättslig väg samtidigt som utgången alltså inte är given.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1386)
2020-12-03 Uppsägning av parkeringsplats
2020-12-02 Kan en person portas från kiosk?
2020-12-01 Avbokning av hyrd stuga och möjligheten att få tillbaka handpenningen på grund av det rådande läget
2020-11-30 Köp av tjänst för näringsidkare

Alla besvarade frågor (86944)