Få till ändring i umgänget

2015-02-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Om bägge föräldrarna har haft sonen varannan vecka var men plötsligt vill mamman att pappan bara ska ha sonen varannan helg vad gäller? Ska tilläggas att sonen är både skriven och har sin förskola hos sin pappa. Mamman bor i en annan kommun. ( de har gemensam vårdnad) Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Föräldrabalken (FB) 6 kap. 15 § stadgar barns umgängesrätt med sina föräldrar. Av bestämmelsen framgår att umgänget är en rätt för barnet, det finns ingen plikt för barnet att umgås och inte heller någon motsvarande absolut rätt för förälderns del.

Vill någon förälder få till en ändring i umgänget kan talan väckas om detta i domstol med stöd av FB 6 kap. 15 a §. När rätten gör sin bedömning i umgängesfrågan utgår den alltid från barnets bästa, som är ett övergripande riktvärde i alla frågor om barns vårdnad, boende och umgänge, se FB 6 kap. 2 a §. Därvid ska i takt med stigande ålder och mognad allt större hänsyn tas till barnets egen vilja. Det är osäkert hur stort inflytande sonen har i frågan med tanke på att han är så ung (går i förskola). Men skulle det vara så att han tydligt ger uttryck för att ha en god relation med sin pappa är det högst sannolikt att rätten tar med denna omständighet i sin bedömning. Att förskolan ligger närmare pappan bör även det ha betydelse. Sammantaget kan sägas att en mängd olika faktorer spelar in i bedömningen men utifrån de uppgifter du lämnat får nog det som jag ovan redogjort för anses vägledande.

För kännedom kan jag hänvisa till två hovrättsfall som gällt just umgänge med barn, HovR T 4093-12 och HovR T 8505-12.

MVH

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82663)