Få sambon att flytta från bostaden

FRÅGA
Sambon säger att hon ska flytta när hon får det ekonomiskt bättre. Jag har en bostadsrätt som jag köpte innan vi träffades. Vi har barn tillsammans. Vad kan jag säga till henne? Kan jag tvinga iväg henne på något sett? Jag vill ju att hon och vårat barn ska ha det bra. Var kan hon få hjälp?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att du har köpt bostaden innan ni träffades och den således inte införskaffades för gemensamt användande så utgör den inte samboegendom och hon kan inte kräva att bo kvar där mot din vilja. Det du kan göra för att "tvinga iväg" henne är att du begär vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Detta gör man om man exempelvis vill få någon att flytta ut från en bostad.

Det bör dock tilläggas att det, trots att bostaden inte är samboegendom, finns en möjlighet för henne att begära övertagande av bostaden där bedömning görs huruvida hon bäst anses behöva bostaden och det är skäligt att hon får överta den. Denna bedömning görs från fall till fall men man tittar bland annat på vem som ska ha barn boende hos sig, vem som står i en bostadskö, vem som har dålig ekonomi eller annat som gör det svårare för den ena eller den andra att hitta en annan bostad. Givetvis ska du i detta fall få ersättning för det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?