Få bort testamentstagare som dödsbodelägare

2017-10-17 i Testamente
FRÅGA
Mina söners far har i sitt testamente skrivit att hela hans gård och ytterligare förmögenhet ska gå till en stiftelse som ska bildas vid hans bortgång. Antingen utgick han ifrån att pojkarna skulle avstå sin laglott till förmån för stiftelsen eller så förstod han inte att pojkarna har rätt till sin laglott, 50%. Testamentet har inte överklagats då det är formellt riktigt upprättat. Stiftelsen ingår som dödsbodelägare tillsammans med sönerna. Pojkarna kräver nu att få ut sin laglott. I och med det kan inte stiftelsen uppnå det som stipuleras i stadgarna utan måste genomföra försäljningar av egendom. Den förmögenhetsöverlåtelse som hela stiftelsen bygger på enligt testamentet kan därmed inte genomföras. Finns det någon möjlighet att få bort stiftelsen som dödsbodelägare? Pojkarna behöver ett juridiskt ombud som kan företräda dem i talan mot stiftelsen. Har ni något tips var vi kan hitta en sån?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Deras far har rätt att välja vad som händer med hans egendom när han går bort. Detta är testamentsrätten som vi alla har enligt lag. Barn till en arvlåtare har däremot en laglott som ger barnen rätt till hälften av kvarlåtenskapen. Detta förutsätter att de har jämkat det testamente som inskränker på deras laglott - dvs. åberopar deras laglott. Möjligheten att påverka kvarlåtenskapen till den del som överskrider laglotten är tämligen begränsad. För att ett arvskifte ska gå igenom och ett testamente godkännas krävs att samtliga dödsbodelägare undertecknar arvskifteshandlingen. Detta ger dina sönder tid att undersöka rättsliga alternativ. Om dina sönder vill undersöka möjligheten att jämka testamentet fullt ut eller så långt det går så kan de vända sig till deras respektive försäkringsbolag för att få hjälp att anlita ett juridiskt ombud.

En försäkringstagare har normalt ett rättsskydd genom sin hemförsäkring. Rättsskyddet täcker rättsliga kostnader i samband med en tvist som försäkringstagaren har med annan. Vanligtvis utgår inte rättsskydd vid allmän juridisk rådgivning, för att upprätta avtal, överklaga myndighetsbeslut eller andra tvister i förvaltningsrätten, vid brottsmål eller vid arbetsrättstvister. Rättsskyddet kan alltså täcka kostnader som de bär på grund av tvister i samband med arv och bodelningar. Detta är endast vad som gäller rent allmänt, kolla med försäkringsbolaget för närmare villkor för just er hemförsäkring.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?