Få betalt för skuldebrev

2017-07-01 i Fordringar
FRÅGA
Jag fick ärva efter min mor dött. Jag lånade ut 350000:- till en tjej som sa att hon väntade på ett arv vilket visade sig vara en lögn. Jag har skuldebrev som hon skrivit på. Hon lovade att betala tillbaka. Jag har fått 8000:- tillbaka. Efter det så lånade jag henne 6000:- till för hon (de) var i knipa. Vad skall jag göra ?
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst!

Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) för att få hjälp med att driva in det utlånade beloppet

Tyvärr så vet jag inte riktigt hur ert skuldebrev ser ut, men jag utgår från att det är ett enkelt skuldebrev vari det framgår till vem pengarna är utlånade till och hur stort belopp det rör sig om.

Eftersom ni har ett skriftligt skuldebrev så är "tjejen" skyldig att betala tillbaka det utlånade beloppet när du begär det enligt 1 kap. 5 § Skuldbrevslagen (som du hittar här och vidare förkortad "SkbrL").

Du kan få hjälp av KFM att driva in pengarna, men för att få hjälp av KFM behöver du en s.k. exekutionstitel, och det kan du få på två sätt:

1. Genom en dom, som du får efter att ha ansökt om stämning vid Tingsrätten (under förutsättning att de finner "tjejen" skyldig att betala).

2. Genom att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Du får då ett utslag om betalningsskyldighet.

Jag kommer att gå igenom de två processerna nedan. Jag börjar med ansökan om betalningsföreläggande hos KFM eftersom det är en smidigare process.

Ansökan om betalningsföreläggande hos KFM

Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos KFM, vilket kostar 300 kr och som ovan nämnt är en smidigare process än att driva ärende via en stämning vid Tingsrätten. Dock faller denna process om "tjejen" väljer att bestrida sin betalningsskyldighet. Helt enkelt, om hon menar på att hon inte alls är skyldig dig pengar, så kommer ärendet överlämnas till Tingsrätten för en civilrättslig prövning. Därav är denna process endast fördelaktig om det är så att "tjejen" kommer medge att hon är skyldig dig pengar.

Ansökan om stämning vid Tingsrätten

Detta blir aktuellt om "tjejen" av något skäl nekar till att hon skulle vara skyldig att betala dig pengar. Du kan då ansöka om stämning i allmän domstol, dvs. Tingsrätten. Ansökningsavgiften i ditt fall kommer att bli ett belopp på 2 800kr. (Vinner du tvisten blir dock "tjejen" skyldig att betala dina rättegångskostnader, inkl. ansökningsavgiften. Du kan alltså få både ombudskostnader och ansökningsavgift betald av "tjejen", under förutsättning att du vinner tvisten.) I och med att du har ett skriftligt avtal/skuldebrev som bevismedel så blir det upp till "tjejen" att visa på varför avtalet inte skulle gälla. För övrigt föreligger även en presumtion (ett antagande) för lån, om det är klarlagt att det faktiskt har skett en förmögenhetsöverföring från dig till "tjejen". Mycket talar alltså till din fördel för att rätten skulle döma "tjejen" skyldig att fullgöra skuldebrevet.

Slutsats/rekommendation

Du bör således ansöka om stämning hos allmän domstol för att få en dom som förklarar att "tjejen" är skyldig att återbetala det belopp som du har lånat ut till henne. När du har fått domen har du en s.k. exekutionstitel och med hjälp av den kan du begära att KFM ska hjälpa dig att verkställa domen. De kommer då att sköta själva processen för att du ska få tillbaka dina pengar.

Kontaktuppgifter

Behöver du hjälp med att utforma din ansökan om stämning vid allmän domstol eller önskar hjälp genom processen är vår juristbyrå mer än gärna till hjälp. Finner du något oklart i mitt svar eller önskar kontakt med vår juristbyrå är du välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se.

Allt gott och trevlig helg,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?