F.d. sambo vägrar ändra sin folkbokföringsadress efter flytt - vad göra?

2019-08-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
min sambo och jag har gått isär och han har flyttat från vår lägenhet men han vägrar att flytta sin adress vad kan jag göra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kan besvaras med hjälp av folkbokföringslagen. Enligt 25 § folkbokföringslagen är den som har flyttat skyldig att inom en vecka anmäla flytten till Skatteverket. Eftersom din före detta sambo har flyttat från lägenheten är han enligt denna paragraf skyldig att anmäla sin nya folkbokföringsadress till Skatteverket. Om han inte anmäler flytten inom en vecka kan Skatteverket enligt 31 § folkbokföringslagen förelägga honom att anmäla sin nya folkbokföringsadress. Om han trots föreläggandet ändå inte ändrar sin folkbokföringsadress kan Skatteverket förelägga honom vid vite för att inkomma med anmälan, 37 § folkbokföringslagen.

Mitt råd till dig är att först och främst informera din före detta sambo om hans lagstadgade skyldighet att ändra sin folkbokföringsadress och vilka åtgärder som Skatteverket kan vidta för att få honom att inkomma med anmälan om ny adress. Om han trots detta ändå inte ändrar folkbokföringsadress rekommenderar jag dig att ta kontakt med Skatteverket och informera om att han inte längre bor kvar i lägenheten så kommer de att ta hand om ärendet.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (551)
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?
2020-07-27 LVU på religion?

Alla besvarade frågor (82647)