F.d. sambo kvarhåller olovligen egendom

FRÅGA
Efter fem år låter inte mitt ex sambo hämta mina tillhörigheter hos honom, han ställer olika krav på hur jag ska göra får att få mina saker. Finns det några lagar som reglerar detta? Jag vågar inte åka ditt när han är där eftersom han är aggressiv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din sambo har inte rätt att hålla kvar egendom som är din mot din vilja, det kan klassas som olovligt förfogande beroende på omständigheterna. Det finns även möjlighet för dig att återfå sakerna utan att behöva gå hem till honom.

Den som har egendom i sin besittning, som ägs av någon annan, och vidtar en åtgärd som gör att egendomen frånhändes ägaren eller ägarens rätt på annat sätt berövas kan dömas för enligt 10:4 BrB, till böter eller fängelse i högst två år. Därmed genom att din f.d. sambo hindrar dig från att få tillbaka dina saker så berövar han din rätt till egendomen.

Att din f.d. sambo håller kvar dina saker är därmed inte lagligt, vilket gör att du kan polisanmäla honom. Men du kan också, för att få tillbaka sakerna, begära handräckning hos Kronofogden (KFM). Det finns två former av handräckning, vanligt och särskild handräckning. Särskild handräckning kräver att du kan lämna in skriftliga bevis som styrker din rätt till sakerna. Om du begär vanlig handräckning behöver inte KFM pröva om kravet att återfå sakerna är riktigt utan det blir upp till din f.d. sambo att eventuellt bestrida. Detta gör att vanlig handräckning kan vara det enklaste alternativet för din del. Du kan läsa mer om alternativen vanlig och särskild handräckning på KFM:s hemsida, samt även läsa hur du går tillväga för att begära handräckning.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (197)
2021-04-06 Får jag sälja/kasta/ge bort lösa saker som den tidigare fastighetsägaren lämnat?
2021-03-30 Måste jag betala tillbaka en misstagsbetalning?
2021-03-29 Lånade ut en sak som låntagaren vägrade lämna tillbaka och tog sönder
2021-03-27 Får man slänga andras egendom?

Alla besvarade frågor (91127)