Extra föreningsstämma

2020-06-22 i Bostadsrätt
FRÅGA
HejVår förening behöver kalla till ett extra årsmöte för att ta beslut om eventuell nybyggnation av klubbstuga. Hur långt innan kallar man till ett extrainsatt årsmöte
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det berör en extra insatt föreningsstämma.

Det framgår av 9 kap. 14 § bostadsrättslagen att föreningsstämman ska regleras av föreningens stadgar. Det innebär att föreningen ska bestämma hur samt när kallelse inför stämmans sammanträde ska ske. Däremot finns det en hänvisning i 9 kap. 14 § bostadsrättslagen till lagen om ekonomiska föreningar som berör bland annat tidsförhållningar till föreningsstämma.

Enligt 6 kap. 18 § lagen om ekonomiska föreningar ska kallelse till extra insatt föreningsstämma kallas tidigast sex veckor innan stämman och senast 2 veckor innan stämman ska hållas.

Sammanfattning

Det innebär således i ditt fall att kallelse till den extra insatta föreningsstämman ska hållas tidigast sex veckor innan och senast två veckor innan stämmans sammanträde.

Vänligen,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1125)
2021-01-22 Ansvar för störande grannar i bostadsrättsförening
2021-01-20 Vad krävs för gåva av bostadsrätt?
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt
2021-01-18 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (88320)