Extra avgift för utebliven närvaro på träningspass trots betalad månadsavgift

2017-10-20 i Avtal
FRÅGA
Hej, Jag är medlem på en stor träningskedja där jag betalar en träningsavgift varje månad. Deras avbokningsregler för träningspass lyder: "Om du inte kan komma behöver du avboka dig senast 4 timmar innan aktuell klass. Missad avbokning debiteras med 40 kronor per pass. Efter två missade klasser måste du betala din skuld innan du kan boka på nytt.". Alltså får man en bokningsspärr efter två missade pass. För att häva denna måste du betala 80 kr. Nu är min fråga – har de verkligen rätt till att ta denna avgiften? Jag betalar ju redan en fast avgift varje månad. De tjänar naturligtvis en massa pengar på kunder som glömmer avboka sina pass (och därmed kan i övrig locka kunder med en relativt låg träningsavgift per månad). Dessutom debiteras du som kund 20 kr om du glömt ditt träningskort. Förstår helt t ex en frisör som debiterar en kund för att inte dykt upp. Men här är jag redan betalande kund. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det finns inga regler som direkt hanterar detta, således råder avtalsfrihet.

Avtalsvillkor
En månadsavgift. Varje medlem får träna hur mycket eller hur lite som helst utan att betala mer än månadsavgiften. Utevaro efter bokning kostar 40 kr. Glömt gymkort kostar 20 kr. Obetalda avgifter om 80 kr medför innehållanderätt för leverantören.

Rätt att ta ut avgift?
I utgångspunkten ja, om det är avtalat. Är standardvillkor "avtalade"? Ja, om vi inte hittar en grund att anse dem inte vara del i avtalet. I rättsfallet NJA 2011 s. 600 bekräftade HD att villkor som utåt kanske ser ut att ha blivit "införlivade" i avtalet inte behöver anses införlivade om de är särskilt betungande eller överraskande (men inte i gymkortsfallet NJA 2012 s. 776). Nu har HD i två fall (NJA 2015 s. 741 och NJA 2017 s. 113) uttryckt motvilja mot tanken att i och för sig införlivade villkor inte skulle vara införlivade i de delar de är överraskande eller särskilt betungande, eftersom vi i stället kan använda 36 § AvtL. Oavsett detta, blir det i ditt fall svårt att påstå att det är tillräckligt överraskande eller betungande (eftersom de troligen har flaggats upp i villkorsbilagan och på gymmen).

Möjlig lösning
Om man funderar lite på vad avgifterna är för något, kanske de kan ifrågasättas med stöd av 36 § AvtL och 11 § AVLK. Det är i ditt fall fråga om några slags "no show"-avgifter, som på senare tid även har blivit vanliga i restaurangbranschen. I de fall där utevaro lett till utebliven intäkt är det inget snack om att det är rimligt med en avgift, se 42 § KtjL och NJA 2002 s. 644. Så blir det i de fall där betalningen sker i efterhand och är beroende av förbrukning. Men i fall där det inte innebär någon förlust, utan snarare tvärtom, ligger det nära till hands att tycka att det strider mot rättsliga och ekonomiska grundmönster. Ungefär som att ha ett avtalsvillkor som säger "2 för 1", men max två, och därefter dubbelt så högt som ordinarie pris.

Innehållanderätten
Innehållanderätten, dvs. här rätten att blockera en person från en tjänst pga obetalda skulder. Telebolag gör så. Antagligen ok som sådant (detentionsrätt). Men eftersom dessa kunder betalar för en rätt att vistas 24/7, och gå på lärarledda pass 15/7, blir utestängandet mera problematiskt.

Hoppas att det besvarar din fråga.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Yekta Keskin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1536)
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt

Alla besvarade frågor (95785)