Extern ordförande i BRF-styrelse

2020-07-07 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan en bostadsrättsförening välja in en externOrdförande till styrelsen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av bostadsrättslagen (BrL) och lagen om ekonomiska föreningar (LEF). I de fall det särskilt anges i BrL tillämpas LEF:s bestämmelser även för bostadsrätter (1 kap. 1 § andra stycket BrL). Bland annat tillämpas vad avser bostadsrättsföreningars styrelser LEF med några undantag jämte BrL (9 kap. 12 § BrL).

Ordföranden i en bostadsrättsförening måste vara ledamot i styrelsen (7 kap. 17 § LEF). Som huvudregel måste ledamöterna i styrelsen vara medlemmar i föreningen. Är det enligt föreningens stadgat tillåtet för icke-medlemmar att vara ledamöter, gäller detta (7 kap. 7 § LEF). För just bostadsrättsföreningar gäller dock för makar och sambor till medlemmar det omvända, att dessa får vara ledamöter om inte annat framgår av stadgarna (9 kap. 12 § andra punkten BrL).

Sammanfattningsvis kan en bostadsrättsförening enbart som ordförande välja en styrelseledamot. Styrelseledamöter som inte är medlemmar i föreningen är enbart tillåtna om det framgår av stadgarna, eller om icke-medlemmen är make eller sambo till en medlem och stadgarna inte förhindrar att sådana är ledamöter. Möjligheterna att välja in en extern bostadsrättsföreningsordförande finns således, men är relativt begränsade.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1107)
2020-11-26 Hur kallar missnöjda medlemmar till extrastämma i bostadsrättsförening?
2020-11-22 Förlängning av uthyrning av bostadsrätt i andra hand
2020-11-21 Störande grannar
2020-11-19 Att ha annan boende i sin bostadsrättslägenhet - när krävs godkännande från styrelsen?

Alla besvarade frågor (86500)