Extern ordförande i BRF-styrelse

2020-07-07 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan en bostadsrättsförening välja in en externOrdförande till styrelsen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av bostadsrättslagen (BrL) och lagen om ekonomiska föreningar (LEF). I de fall det särskilt anges i BrL tillämpas LEF:s bestämmelser även för bostadsrätter (1 kap. 1 § andra stycket BrL). Bland annat tillämpas vad avser bostadsrättsföreningars styrelser LEF med några undantag jämte BrL (9 kap. 12 § BrL).

Ordföranden i en bostadsrättsförening måste vara ledamot i styrelsen (7 kap. 17 § LEF). Som huvudregel måste ledamöterna i styrelsen vara medlemmar i föreningen. Är det enligt föreningens stadgat tillåtet för icke-medlemmar att vara ledamöter, gäller detta (7 kap. 7 § LEF). För just bostadsrättsföreningar gäller dock för makar och sambor till medlemmar det omvända, att dessa får vara ledamöter om inte annat framgår av stadgarna (9 kap. 12 § andra punkten BrL).

Sammanfattningsvis kan en bostadsrättsförening enbart som ordförande välja en styrelseledamot. Styrelseledamöter som inte är medlemmar i föreningen är enbart tillåtna om det framgår av stadgarna, eller om icke-medlemmen är make eller sambo till en medlem och stadgarna inte förhindrar att sådana är ledamöter. Möjligheterna att välja in en extern bostadsrättsföreningsordförande finns således, men är relativt begränsade.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1144)
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp

Alla besvarade frågor (89933)