Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet

2021-07-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Mitt ex och jag har gemensam vårdnad om ett barn i nedre tonåren. Barnet bor heltid hos mig och träffar sen 3 år tillbaka enbart den andra föräldern några timmar i veckan och då endast dagtid (på barnets egen begäran efter samtal med socialsekreterare). Samarbetet har nästan aldrig fungerat men nu är det värre än någonsin. Mitt ex svarar inte när jag ringer och inte heller på sms trots att jag enbart tar kontakt gällande barnet. Vi har testat samarbetssamtal men det ledde inte till någon förbättring då exet kränkte mig inför personalen och vägrade lyssna på dem. Nu ska barnet med den andra föräldern på semester men allt jag får veta är vilken dag och tid de ska åka och vart. Inte när de kommer hem och inte heller om barnet blir skjutsat hem till mig. Jag har försökt få svar men blivit ignorerad sedan 3 månader tillbaka. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till föräldrabalken (FB).

Vårdnadshavarnas uppgift är att bestämma i frågor som rör barnet och därför är det viktigt att båda föräldrarna kan samarbeta och komma överens i frågor som rör barnet. Eftersom ditt ex inte svarar när du försöker ta kontakt och problemen inte har löst sig efter samarbetssamtal så är min bedömning att det kan vara lämpligare med ensam vårdnad. Du skriver att ni har försökt komma överens genom samarbetssamtal men att det inte har fungerat. Därför blir nästa steg att ta det till domstol.

Domstolen kommer då besluta om vad som är bäst för barnet (6 kap. 2 a § FB). Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam tittar domstolen särskilt på föräldrarnas förmåga att samarbeta kring barnet och ta gemensamma beslut (6 kap. 5 § FB). Om föräldrarna inte kan samarbeta i frågor som rör barnet så talar detta emot gemensam vårdnad. Eftersom ditt ex har svårt att samarbetssvårigheter och du anstränger dig för att ta kontakt och samarbeta så talar detta för att du kommer få vårdnaden om barnet. Ditt ex kan dock fortfarande få rätt till umgänge med barnet.

Angående semestern så får ditt ex inte åka på semester med barnet själv utan ditt samtycke nu när ni har gemensam vårdnad. Ditt ex har därför en skyldighet att diskutera detta med dig för att ta gemensamma beslut om resan. Även detta talar ju för att du ska få ensam vårdnad.

Tyvärr finns det inte mycket du kan göra i nuläget för att få ditt ex att samarbeta mer än att fortsätta försöka ta kontakt. Jag rekommenderar dig därför att försöka framföra till ditt ex att du kommer kräva ensam vårdnad hos domstolen om ditt ex inte samarbetar.

I framtiden om du har en dom så kan du kräva verkställighet om ditt ex inte skulle följa den. Då kan ditt ex bli skyldig att betala vite och eventuellt kan det även beslutas om att polis hämtar barnet till dig om domen inte följs.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95801)