Exet ändrar sig fram och tillbaka om vårdnaden

Hejsan!

Jag som frågar är en farmor , vars son och hans sambo står i begrepp att dela på sig. De har en son på straxt över ett år och de har tillsammans med familerätten kommit fram till att barnet ska bo kvar hos mamman i veckorna och hos pappan om helgerna.

Inget papper ellr något annat finns i beslutsform mer än de muntliga.

Helt plötsligt efter detta möte säger mamman att hon ska även ha barnet de helgerna som passar henne.

Det i anslutning till att de just ska börja vänja pojken vid rutiner som tillhör.

Min son tycker det är onödigt att i inledningsskedet utsätta barnet för större "glapp" mellan närvaron av han (pappan) själv, pga att små barn inte har den tids och rumsuppfattning som större barn har.

Det skulle medföra att barnet hinner att "glömma" och igenkänningsfaktorn som de små kan bli utsatta för vid för lång frånvaro av någon förälder..

Pappan har hela tiden under dersa samboskap haft nära relation till pojken och vill inte att detta skadas på någotvis.

Till saken hör att han jobbar natt och kommer att bo i en annan kommun ca 3-4 mil ifrån barnet och kan bara någon gg i veckan träffa barnet för just för att upprätthålla igenkänningsfaktorn.

Pappan har inte varit motsträvig på någotvis, utan låtit mamman bestämma hur vårdbiten ska se ut för övrig, allt från att hon först inte ville ha barnet alls, till att försöka tvinga min son att skriva över vårdnaden helt till henne.

Kan mamman få igenom detta ellr blir min son tvungen att bli varannan helgpappa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Som jag förstår dig har din son och hans föredetta sambo gemensam vårdnad om barnet. Det innebär att de gemensamt svarar för barnets omvårdnad, trygghet och uppfostran (Föräldrabalk 6 kap 1 §). Hur de ska göra det finns inte reglerat i lagen, tanken är att varje familj ska kunna lösa vårdnadsfrågan på det sätt som blir bäst för just det barnet. Om föräldrarna kommer överens kan de skriva avtal om hur vårdnaden av barnet ska fördelas, detta kan socialtjänstens familjerätt hjälpa till att upprätta. Ett sådant avtal har samma verkan som en dom, och kan alltså genomföras med tvång om den ena parten inte följer vad de kommit överens om i avtalet. Det låter på dig som att din son redan varit i kontakt med socialtjänstens familjerätt, jag skulle råda honom att återuppta den kontakten och försöka få till ett avtal, så att de har något att förhålla sig till, eftersom hans föredetta sambo ändrar sig fram och tillbaka. Om det inte går att få till en överenskommelse kan din son gå till domstol och begära ändring i vårdnaden, boendet eller umgänget, men det brukar vara lättast för alla inblandade om de kan nå en överenskommelse utanför domstol.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Ebba EkstrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000