Exempel på olagliga gärningar som är brottsliga och på sådana som inte är brottsliga

Kan ni ge mig ett exempel på ett brott ur lagtexten och en olaglig handling ur lagtexten? Det är för en skoluppgift.

Lawline svarar

Hej! Ett brott är en gärning som är beskriven i lag och som man bestämt att det ska finnas ett straff för (se 1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700), BrB). Det innebär att alla brott är olagliga handlingar (det kan också handla om olaglig underlåtenhet).

Till exempel är stöld både ett brott och en olaglig handling. Enligt 8 kap. 1 § BrB handlar det om en stöld när någon olovligen (trots att han eller hon inte får det) tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det och tillgreppet innebär skada.

Du kanske också vill ha ett exempel på något som är en olaglig handling men som inte är ett brott. Man kan säga att det är en olaglig handling att muntligen, det vill säga bara genom att prata med någon, komma överens med någon om att köpa ett hus (egentligen köper man själva marken, fastigheten, som huset står på). Det framgår nämligen av 4 kap. 1 § jordabalken (1970:994), att om man ska köpa ett hus så måste man "upprätta en köpehandling". Det betyder att om man ska köpa ett hus så måste säljaren och köparen skriva under ett papper. 

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”