FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTExekutiv försäljning31/01/2016

Exekutiv försäljning fastighet

Ska tvångsförsäljning av hus vid bodelning ske via auktion eller via mäklare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!

Utefter vad du har angett i frågan antar jag att huset ska säljas efter beslut från Kronofogdemyndigheten. Tvångsförsäljning (exekutiv försäljning) via Kronofogdemyndigheten sker vanligtvis på en exekutiv auktion, vilket ofta ombesörjs av ett auktionsföretag anställt av Kronofogdemyndigheten, 8 kap. 1§, Utsökningsbalk (1981:774).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare