Exekutiv försäljning av fast egendom, vad krävs?

FRÅGA
Hej! Jag undrar hur mycket skulder man har dragit på sig om ens hus säljs på exekutiv auktion? Är det flera fordringsägare som har fordringar eller räcker det med att man har missat att betala en räkning?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring exekutiv försäljning av fastighet finns i Utsökningsbalken (1981:774), UB. Utmätning betyder att en borgenär som inte fått betalt begär att Kronofogden ska ta egendom ifrån den skuldsatta gäldenären. Fastigheten ska i det här fallet säljas och borgenärens fordran betalas med pengarna från försäljningen. Försäljning får endast ske om beloppet som flyter in, efter avdrag för kostnader, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig, 4 kap. 3 § UB.

I första hand bör kontanter och pengar på gäldenärens konton som kan lyftas omedelbart eller andra likvida tillgångar utmätas. Utmätning av lön är ofta ett förmånligt val. I övrigt tas i allmänhet lös egendom i anspråk som är lämplig att försälja och som gäldenären kan avvara med minsta olägenhet. Det är alltså normalt endast i sista hand som en exekutiv försäljning av en fastighet sker. Fast egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, se 4 kap. 24 § UB. Fast egendom som inte är förenad med särskild förmånsrätt får vidare endast utmätas om en sökande borgenär begär det, 4 kap. 5 § UB. Om en borgenär har särskild förmånsrätt i fastigheten, på grund av inteckning eller liknande, har denne rätt att i första hand få utmätning i fastigheten enligt 4 kap. 4 § UB. Det är dock möjligt att utmäta annan egendom om det inte är till skada för andra borgenärer.

Fastigheter som utmätts ska som huvudregel säljas på offentlig auktion (men kan även säljas under hand enligt 12 kap. 57 § UB), se 12 kap. 1 § UB. Utmätt fastighet bör säljas inom fyra månader från utmätningen, 12 kap. 11 § UB.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det svårt att säga hur mycket skulder som krävs för att en exekutiv försäljning av en fastighet ska ske. Åtgärden måste hursomhelst vara försvarlig. Oftast utmäts delar av lönen eller lös egendom i första hand. Fast egendom säljs som sista utväg på exekutiv auktion, vilket är en mycket ingripande åtgärd. Det finns inget krav i lagen på att fler än en fordringsägare måste finnas för att utmätning ska ske i fast egendom.

Det finns inga klara svar, men jag hoppas du vet lite mer nu.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Exekutiv försäljning (43)
2020-09-29 Tvångsförsäljning fastighet
2020-01-31 Behöver jag sälja huset om ena låntagaren avlider?
2019-12-14 Hur räknar man ut skyddsbeloppet vid en fastighetsexekution?
2019-10-30 Hur upprättas en sakägarförteckning, samt hur räknas ett skyddsbelopp ut?

Alla besvarade frågor (85594)