"executors deeds" och "grants of probate" motsvarigheter på svenska?

FRÅGA
Hej! Jag håller på att översätta en roman från engelska där en person utsetts till testamentsexekutor. I texten nämns några handlingar som jag inte lyckats hitta den svenska motsvarigheten till. Det gäller "grants of probate" och "executor's deeds". Kan ni förklara vad som menas och hur man skulle uttrycka det på svenska? Det kanske inte är rätt forum att ställa en sån fråga, men jag vore oerhört tacksam om ni kunde hjälpa mig. Vänliga hälsningar, X
SVAR

Hejhej!

Ja, det stämmer att det är en ovanlig fråga, men en väldigt rolig sådan, så jag ska göra mitt bästa att besvara dem. Du undrar alltså svenska motsvarigheten till "grants of probate" och "executor's deeds".

Grants of probate
Orden beskrivs på följande sätt: "If the deceased has a will, the executor or administrator will apply for a Grant of Probate. The grant is a legal document which confirms that the executor has the authority to deal with the deceased person's assets (property, money and belongings)".

Det är alltså en handling/dokument som ger testatementsexekutorn legitimitet över bouppteckningen. Anledningen till varför du inte har hittat motsvarande i Sverige är för att det inte finns en motsvarighet. För att bli testamentsexekutor krävs endast ett förordnande i testamentet att testatorn vill att någon ska ta hand om dennes egendom och skifta den till arvingarna. Det krävs inte att man ansöker om detta och därmed finns inte heller något i Sverige som kallas för grants of probate.

En person som har blivit förordnad som testamentsexekutor av en testator behöver dock att själva testamentet vinner laga kraft. Detta görs antingen genom att alla dödsbodelägare godkänner testamentet eller att klanderfristen på 6 månader har gått. Testamentsexekutorn kan däremot enligt 19 kap 1§ ärvdabalken, ansöka om förordnande om boutredningsman från tingsrätten, vilken i sin tur kan godkänna honom som boutredningsman innan 6 månader har gått. Boutredningsman och testamentsexekutorn har likadana uppgifter, förutom det att boutredningsman tillskrivs av tingsrätten och testamentsexekutorn tillsätts av själva testatorn.

Närmsta man kommer till grants of probate skulle jag vilja påstå är "förordnande om testamentsexekutor" alternativt "förordnade om boutredningsman".

Executor's deeds
Orden beskrivs på följande sätt: "When property is transferred in accordance with a will, an executor deed is the document that is used to transfer ownership. Deeds are used to transfer ownership of real property from one person to another."

Det är alltså också en handling/dokument där en bröstarvinge/arvinge och testamentsexekutorn skriver för att skifta t.ex större egendom. Genom denna handling blir arvingen ägare till den egendom som ska skiftas. En motsvarighet i svensk rätt finns inte heller för detta på grund av att det inte går till på detta sätt i Sverige. Det närmsta man kommer executors deeds är arvskifteshandling. En arvskifteshandling/arvskiftesdokument är ett dokument där testatorns dödsbodelägare kommer överens om hur arvet ska fördelas mellan dem. Handlingen skrivs under och blir gällande gentemot tredje män som bevis på äganderätt. Dokumentet kan visas upp för att t.ex lagfart på en fastighet, du kan läsa mer om arvskifte här.

Eftersom det inte finns en motsvarighet så är det även svårt att översätta, det fungerar inte att använda arvskifteshandling eftersom det är inte samma sak som "executors deeds". Utan en direkt översättning vore därför bättre, till exempel exekutors verkställandehandling/dokument.

Jag hoppas jag har varit vägledande och om du har några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88291)