Ex vägrar samarbetssamtal/samarbetsavtal

2017-10-06 i Barnrätt
FRÅGA
Hur kan man gå tillväga om ex vägrar gå med på att gå på samarbetsavtal ?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler för vårdnad återfinns i 6 kap. föräldrabalken (FB), se här.

Barnets bästa

Alla frågor kring vårdnad, boende och umgänge för barn ska utgå från barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda vårdnadshavare. Vårdnadshavare har vidare en skyldighet att tillgodose barnets rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran (6 kap. 1 och 2 §§ FB).

Ovilja att komma överens om samarbete

Samarbetssamtal har som syfte att eventuellt leda till en överenskommelse om samarbete. Om en vårdnadshavare utan ett giltigt skäl vägrar delta i ett samarbetssamtal kan denna bedömas som olämplig som vårdnadshavare. Det är emellertid förståeligt att det föreligger kommunikationssvårigheter efter skilsmässa och det finns heller inget direkt tvång att vara aktiv i samarbetssamtal. Du kan däremot hävda att den frånvarande föräldern genom att ställa sig passiv till en överenskommelse om samarbete kring vårdnaden, därigenom prioriterat sina intressen framför barnets bästa. Detta kan du göra i en talan om ensam vårdnad, om du väljer att ansöka om det i domstol (6 kap. 5 § FB).

Samla argument och bevis som talar för ensam vårdnad, om du väljer att ansöka om det. Domstolen gör då en helhetsbedömning av vilken vårdnadsform som är det bästa för barnet. Det som nämns som särskilt viktigt för domstolen är ena förälderns förmåga att samarbeta kring frågor som rör barnet. Kontakta familjerådgivningen för vidare hjälp i frågan. Våra jurister finns även tillgängliga på 08 – 533 300 04 (mån-fre 10-16).

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94564)