FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev30/08/2021

Ex som har tagit lån på mitt namn - vilka åtgärder kan vidtas?

Hej. Mitt ex tog lån i mitt namn för lite mer än ett år sedan. Alla skulderna har nu hamnat hos kronofogden och jag har inga ägodelar vid större värde kvar sedan separation. Är det för sent att ta upp detta ärende nu och finns det något att göra åt detta?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Att ta ett lån är detsamma som att ingå ett avtal, enligt svensk rätt gäller principen att avtal ska hållas. Det finns däremot situationer där man kan komma undan från sina förpliktelser i ingångna avtal, sådana situationer är exempelvis om avtalet har ingåtts genom råntvång, tvång, svikligt förledande, ocker med mera (se 3 kap. avtalslagen). Om ditt ex har tagit lån på ditt namn utan ditt medvetande så kan det utgöra en urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken) och ditt ex kan dömas för det.

Frågan om det är försent att ta upp något eller inte styrs av preskriptionstiden. Lån kan preskriberas - huvudregeln är att lån preskriberas inom 10 år (2 § preskriptionslagen). Möjligheten att ta upp brott kan också preskriberas. Preskriptionstiden för brott skiljer sig beroende på dess svårighetsgrad men den lägsta preskriptionstiden är 2 år (35 kap. 1 § brottsbalken).

I ditt fall
Jag har inte tillräckligt med information om du har varit med på att lånet har tagits eller inte. Men svaret jag kan ge är att om du har godkänt lånet så finns det dessvärre inget mer att göra än att följa avtalet och betala av skulden. Om du däremot inte har godkänt låneavtalet så kan åtgärder vidtas beroende på hur situationen i fråga ser ut. Avseende preskriptionstiderna är de inga problem då varken låneavtalet eller, om det skulle vara en urkundsförfalskning, brottet har preskriberats.


Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Skuldebrev? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000