Evolutiv tolkningsmetod

FRÅGA
vad betyder evolutiv tolkning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att tolka lagstiftningen används olika tolkningsmetoder eller tolkningsprinciper.
En av dessa principer är den så kallade principen om evolutiv tolkning eller dynamisk tolkning som den också kallas. En sådan tolkningsmetod används av Europadomstolen för att tolka Europakonventionens stadgade rättigheter. Metoden innebär att stadganden tolkas i ljuset av de rådande samhälleliga förhållandena och normerna under den aktuella tidpunkten. På så sätt utvecklas och förändras rättsuppfattningar, rättstolkningar och värderingar ständigt i takt med tiden, varigenom Europadomstolen genom praxis (det vill säga rättsliga avgöranden) har givit ett flertal artkilar eller tidigare praxis, en ny eller annorlunda innebörd.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Du är annars välkommen tillbaka till Lawline med ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (897)
2021-07-17 Godkännande av läkemedel i EU
2021-07-16 Allmän information om förtal
2021-07-14 Är reglerna om körkortsåterkallelse i samband med brott förenliga med förbudet mot dubbelbestraffning?
2021-07-05 Kan en riksdagsledamot avsättas?

Alla besvarade frågor (94235)