Eventuellt dolt fel

2014-12-10 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej. vi sålde ett hus som köparen nu säger att det lutar i ett rum vi byggde ut. Deras besiktningsman missade detta vid första besiktning så detta fick göras om. Vi har själva aldrig gjort en undersökning på ngn lutning men heller inte upplevt detta. De menar på att detta kommer att kosta dem 250 000 kr att renovera och de vill dessutom ha ränta från den dag de tillträde (22 juli 2013). Kan de verkligen begära ränta på något inte har börja att renovera? Och har inte vi rätt att själva få göra en besikta detta eftersom vi tycker att detta låter skumt.
SVAR

Tack för din fråga till Lawline, 

Fastigheter och bostadsrätter köps i befintligt skick. Det betyder att säljaren inte är ansvarig för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning. Säljaren ska upplysa om kända fel som inte är normala i förhållande till fastighetens ålder, och som köparen inte kunnat upptäcka. Säljaren kan bli skadeståndsskyldig för kända fel han inte upplyst om och för så kallade dolda fel.

Även köparen är skyldig att undersöka fastigheten noga. Säljaren ansvarar inte för fel som är möjliga att upptäcka, eller borde ha förväntats med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Normalt behöver inte köparen göra ingrepp eller åverkan i byggnaden, men om något tyder på att fel finns måste köparen utreda orsaken.

Min bedömning i denna situation är att det rör sig om ett dolt fel. Dolda fel är väsentliga fel och brister som inte kunnat upptäckas av vare sig köpare, säljare eller besiktningsman. För att felet ska anses ses som dolt ska felet inte vara förväntat med hänsyn till fastighetens pris, ålder och skick. I din fråga har du ej angett hur gammalt huset är så jag kan ej göra en vidare bedömning. 

Du som säljare ansvarar för brist i byggnadens konstruktion eller utförande och normalt ansvarar du för dolda fel i 10 års tid efter försäljning. Om ni inte kommer överens om ersättning vid dolda fel kan saken behöva prövas i domstol. Då köparen här har anlitat en besiktningsman kan denne lättare hävda att undersökningsplikten är uppfylld. 

Om det är så att felet ses som dolt ( beroende på ålder på byggnaden osv ) är det inte meningen att du ska betala för en standardförbättring. Således ska köparen inte få en fastighet som är bättre än det som gällde vid köpet. 

Isabella Widjestrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (405)
2020-06-30 Är skadedjur dolt fel?
2020-06-26 Dolt fel i fastighet
2020-06-25 Tomten saknar dränering och säljaren vägrar ta ansvar
2020-06-15 Vi köpte en fastighet men det visade sig att fastigheten var delad av en väg som vi ej äger. Rättsligt fel?

Alla besvarade frågor (81635)