Eventuell jämkning vid sambobodelning?

FRÅGA
Hej jag och min sambo ska gå isär efter 5 år som sambos. Vi har sedan 3 år tillbaka haft en bostadsrätt tillsammans. Jag undrar vad som gäller angående "skevdelning"?Jag har under dessa 5 åren försörjt min sambo som inte haft någon inkomst mer än 3-5 000 kr i månaden, medan jag har fått betala både hennes och mina räkningar på mellan 10-15 000 i månaden plus att jag har fått skjuta till pengar för mat och allt som hör barnen till. Har hon rätt till hälften eller kan skevdelning tillämpas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 15 § sambolagen så kan jämkning vid bodelning bli aktuellt när ett samboförhållande upphör. Hänsyn ska då tas till förhållandets längd, parternas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen är mycket lik den skevdelningsregeln i 12 kapitlet 1 § äktenskapsbalken. Det som skiljer bestämmelserna åt är främst att vid en “sambodelning” är det ju endast bostad och bohag (samboegendomen) som ska delas lika.

Så som du beskriver situationen skulle en eventuell jämkning kunna bli aktuell med hänsyn till era respektive ekonomiska situationer. Ert samboförhållande har även varat i 5 år vilket är en indikation på att det skulle kunna anses som ett kortvarigt förhållande. Det är dock en prövning som måste göras från fall till fall då det även finns andra omständigheter som man bör ta hänsyn till. Det är med andra ord inte helt enkelt att ge ett konkret svar på din fråga. Men jämkning skulle som sagt kunna bli aktuell om det till exempel skulle anses oskäligt att dela bostadsrätten lika mellan er på grund av någon omständighet.

Man kan även avtala om att sambolagen inte ska tillämpas i samboförhållandet (9 § sambolagen) och därmed avtala bort likadelningsreglen i 8 § sambolagen. Men detta bör man kanske göra innan samboförhållandet upphör för att man inte ska bli oense. För att underlätta vid bodelningen så skulle jag rekommendera er att anlita en familjejurist om ni har svårt att komma överens. Det underlättar också eftersom det är så många olika omständigheter som måste vägas in vid bodelning enligt 15 § sambolagen. Lawline samarbetar med familjens jurist och genom denna länk kan du enkelt boka en tid med familjens jurist om det känns aktuellt!

Hoppas att du känner att du fick någorlunda svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92043)