Eventuell bodelning av bostad förvärvad innan samboskapet inleddes

Hej, För två år sen har jag köpt bostadsrätt. För några månader sen flyttade min pojkvän in och skrev in sig på min adress. Kontrakten av lägenhet står så klart på mitt namn. Det är bara jag som är ägare av lägenhet. Vi bor tillsammans på samma adress ( min adress ) ,fast vi skrev aldrig nån slags av samboavtal.Vi har kommit överens att han betalar hyra varannan månag fast amotering o ränta betalar bara jag. Jag undrar nu om vi separerar oss har han rättighet att söka om att dela min lägenhet på oss två?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga! När ett samboförhållande upphör ska bodelning av samboegendomen göras om någon av parterna begär det, enligt 8 § sambolagen. Vad som utgör samboegendom regleras i 3 § sambolagen, och omfattar gemensam bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §§. I ditt fall tycks inte bostaden ha förvärvats för gemensamt bruk, varför den sannolikt inte bör ingå som samboegendom.  Att din sambo betalar ”hyran” varannan månad föranleder inte någon annan tolkning.

Även för det fall att en bostad inte är samboegendom kan den andra parten ha rätt att överta bostaden vid en separation om denne bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. För det fallet att ni inte har eller har haft gemensamma barn krävs det dock att synnerliga skäl ska tala för en rätt till övertagande, se 22 § 1 st sambolagen. Skulle ett sådant övertagande ske ska ersättning utges för bostadens värde, 22 § 3 st sambolagen, till den som äger bostaden (dig).

Sambolagen hittar du här.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänligen

Ida WalhagenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”