EU:s statsstödsregler

FRÅGA
Hej!Är EU; stadsstödsregler tillämpliga för kommuner?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Statsstödsregleringen såsom den anges i artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt gäller som huvudregel alla offentliga medel. I dessa omfattas både stat, kommun och landsting. EU:s statsstödsregler gäller alltså för kommuner.

Vidare krävs att det utgår offentliga medel till en annan ekonomisk verksamhet för att kommunen ska träffas. Det spelar ingen roll vilken sorts offentliga medel det är och inte heller vilken sorts företag, organisation eller del i produktion eller dylikt det är.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning!

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (887)
2021-06-12 Vad får styrelsen i en samfällighetsförening besluta om?
2021-06-08 Får 16 årig amerikan köra bil i Sverige?
2021-06-03 Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?
2021-06-02 Precedensreglernas ordning

Alla besvarade frågor (93111)