EU:s arvsförordning, universellt tillämplig

FRÅGA
Hej!Jag såg att lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (1937:81) inte gäller från den 17 augusti 2015. Den är ersatt av Lag (2015:417) om arv i internationella situationer.I den tidigare lagen (1937:81) står det i första kapitlet och första paragrafen: Rätt till arv efter svensk medborgare varde, ändå att han ej hade hemvist i riket, bedömd enligt svensk lag. I avseende å arv efter medborgare i annat land gälle lagen i det landet.Vad gäller för en person med svenskt och amerikanskt medborgarskap som avlider i USA efter den 17 augusti?Ska man då gå efter de lagar som gällde för delstaten där den avlidne bodde?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

EU:s arvsförordning som trädde i kraft den 17 augusti 2015 ändrar rättsläget i Sverige på så vis att lagen i landet där den avlidne hade hemvist ska tillämpas på arvet, se artikel 4. Förordningen är universellt tillämplig, vilket innebär att om en person har hemvist i ett land utanför EU så ska lagen i detta land (eller delstaten) ändå styra arvet efter denne, se artikel 20.

Det sagda innebär att alltid lagen i landet (delstaten) man har hemvist i styr arvet. En person kan dock genom ett lagval enligt artikel 22 välja att låta lagen i ett av de länder/det land där denne är medborgare styra. I det i frågan aktuella fallet kan personen välja svensk lag eller en viss amerikansk delstats lag.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85295)