EU:s arvsförordning, lagval

FRÅGA
Hej. Mina föräldrar flyttade till Frankrike för några år sedan, själv bor jag i Sverige. Vad händer med eventuella skulder ifall de skulle avlida? Jag förstår det som att jag, utifrån den nya EU-regeln, kan ärva skulderna. Detta eftersom den franska lagstiftningen gäller då de är bosatta där. Stämmer detta, och finns det något man kan göra för att undvika att ärva en skuld? Tack på förhand!
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

EU:s arvsförordning som trädde i kraft den 17 augusti 2015 ändrar rättsläget i Sverige på så vis att lagen i landet där den avlidne hade hemvist ska tillämpas på arvet, se artikel 4. En person kan dock genom ett lagval enligt artikel 22 välja att låta lagen i ett av de länder/det land där denne är medborgare styra. Detta är ganska viktigt, eftersom det i t.ex. Frankrike, som du säger, kan vara möjligt att ärva andras skulder samt att det även finns arvsskatt i många länder.

Det sagda innebär att själva förordningen inte reglerar om skulder går i arv. Däremot är det så att om dina föräldrar inte gör ett lagval väntar ibland en otrevlig överraskning. Hur ett lagval ska ske bestäms av svensk rätt om dina föräldrar vill att svensk rätt ska tillämpas på arvet. För att utforma ett lagval i ett testamente exempelvis kan det vara bra att kontakta en jurist.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (865)
2020-10-28 Lagval av arvfrågor
2020-10-27 Regler kring legat
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv

Alla besvarade frågor (85504)