Europakonventionen i svensk rätt

FRÅGA
Hej!Jag undrar vilket som gäller i första hand, svensk rätt eller Europakonventionen? Konventionen är ju inkorporerad vilket gör att den gäller som svensk lag, men om en lagkonflikt uppstår, dvs att svensk rätt hade dömt på ett sätt och konventionen på ett annat, vad gäller då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) har tre ställningar i Sverige; den har ratificerats, inkorporerats i svensk lag och gäller inom EU såsom uttryck för en allmän rättsprincip. Som konventionsstat ansvarar Sverige för att ingen svensk medborgare får sina konventionsbaserade fri- och rättigheter kränkta. I 2 kap 19 § regeringsformen anges att en lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av EKMR.

Eftersom EKMR är införlivad i svensk rätt ska det antas att den svenska lagstiftningen står i överensstämmelse med det internationella åtagandet. Om det föreligger ett tolkningsutrymme bör utgångspunkten således vara att den svenska regeln står i överensstämmelse med åtagandet enligt EKMR. Vidare följer av allmänna principer att svensk lag ska tolkas i ljuset av EKMR (domstolen ska göra en så kallad fördragskonform tolkning).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (769)
2020-11-28 Vad betyder ordet "adress" i svenska lagtexter?
2020-11-27 Vem tar över som statschef om hela kungafamiljen dör?
2020-11-26 Hur definieras "tivolinöje" i ordningslagen?
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (86816)