EU-rättens företräde

FRÅGA
Går EU:s lagstiftning före de svenska grundlagarna? Kan man bli tvungen att ändra svenska grundlagar pga EU-lagstiftning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

EU rätt går föra nationell lagstiftning och då även de nationella grundlagarna. Detta följer av principen om EU-rättens företräde som fastslogs av EU-domstolen i mål 6/63 Flaminio Costa mot E.N.E.L

Det är alltså inte omöjligt att grundlagen skulle behöva ändras om den inte skulle stämma överens med EU-rätten men, om det är något som inte stämmer överens till 100 %, kan det ofta lösas tolkningsvägen.

Vänlig hälsning!

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (547)
2019-04-19 Kan jag bjuda minderåriga på vin och bål på min födelsedagsfest?
2019-04-14 Kan enskilda väcka talan i EU-domstolen mot medlemsstaters beslut som strider mot unionsrätten?
2019-04-12 Bjuda minderårig på tobaksvaror- ett brott?
2019-04-08 Är det lagligt att skjuta med ett vanligt luftgevär med kalibern 6.35 i sin trädgård?

Alla besvarade frågor (68055)