FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/03/2017

Ett tillsvidareavtal måste sägas upp.

Hej!

Har lämnat ut min häst på foder. Skrivit ett fodervärdsavtal. Men nu blir jag nojjig och tror att jag skrivit det för luddigt om uppsägningstiden, eftersom jag skrivit att avtalet löper från ett visst datum och "tillsvidare". Och vad ska man tolka är avtalsperiodens utgång? Är det de "sex månaderna i sänder" Kan detta försvåra för mig att säga upp avtalet? Nedan följer det som vi avtalat om.

4.1 Avtalet gäller tillsvidare från den 21 januari 2017 och förlängs automatiskt med

6 månader i sänder såvida uppsägning ej skett senast 2 månader före avtalsperiodens utgång.

Min tolkning är att om jag vill ta hem hästen i år måste jag säga upp avtalet två månader innan den 21 juli (då det alltså gått sex månader från den 21 januari). Jag bör då säga upp avtalet senast den 20 maj? Stämmer det?

Mvh Sara

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Ett tillsvidareavtal går aldrig ut av sig själv, utan måste sägas upp av någon part för att sluta gälla. Det innebär att du har skrivit ett avtal som inte löper ut, men du anger att det ska sägas upp minst två månader innan avtalet löper ut. Det fungerar inte i praktiken, ett avtal som gäller på obestämd framtid kan inte förlängas.

Man skulle då kunna tolka det som att avtalet löper på 6 månader i taget, och ska sägas upp minst två månader innan den föreliggande perioden går ut. Det blir i såna fall som du säger, att du måste säga upp avtalet senast 21:a maj för att inte vara bunden av en ny period. En andra tolkning skulle kunna vara att avtalet gäller tills vidare och har en uppsägningstid på två månader. I såna fall kan avtalet sägas upp när som helst, och slutar gälla två månader efter uppsägning.

Om ett avtal i någon punkt är otydligt så ska man tolka det på det sätt som är till nackdel för den som skrivit avtalet, i det här fallet din motpart. Det inte möjligt för mig att avgöra hur en domstol skulle se på saken, så jag skulle rekommendera att du skriver ett nytt avtal med fodervärden om hen går med på det.


Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Rebecca AxelssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning